O nás


JSME EKOŠKOLA

 

 

Mateřská škola Vidče, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), po procesu hodnocení a schválení získala částku 434 040,00 Kč.

Projekt má název Šablony II v MŠ Vidče a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009940. Realizace začala 1. 1. 2019, projekt potrvá do 31. 12. 2020.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu - školního asistenta, což umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.


 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE

Areál MŠ se rozléhá v klidném prostředí, je obklopen rodinnými domky, nachází se nedaleko centra obce Vidče. Je obklopen zelení, v blízkosti naleznete Obecní úřad, základní školu a víceúčelové hřiště, které bylo otevřeno na podzim roku 2009 za pomoci fondu EU.

Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, sportovním nářadím i náčiním, postupně se vybavuje moderními pedagogickými pomůckami a hračkami.

 

Zahrada MŠ se skládá ze dvou částí. Jedna část slouží k hrám a pobytu dětí venku. Druhou částí je naše nově vybudovaná a i pro veřejnost otevřena přirodní zahrada, o které se můžete dočíst níže.

MŠ má  ve svém programu výchovu dětí k EVVO, který stále aktualizujeme a doplňujeme.

Jsme členkami celostátní sítě  MŠ EVVO ,,Mrkvička“. Vedením dětí k citlivému přístupu k lidem, zvířatům a všemu kolem nás naplňujeme název a motto ŠVP - „Všem se nám tu dobře žije, vždyť jsme školka HARMONIE“.


O celou pohodu a příjemné prostředí vašich dětí v MŠ se starají tito zaměstnanci:

Ředitelka: Hana Crhová
Učitelky: Jana Martínková, Jitka Kadlubiecová, Pavlína Parks
Ekonomka: Ludmila Maléřová
Vedoucí stravování: Soňa Šejnohová

Koordinátorka Ekoškoly: Pavlína Parks
Kuchařka: Jana Faksová, 
Uklízečka: Šárka Burová

Pedagogický asistent: Jarmila Hausnerová

Logoped: Alena Petruželová

Zahradnice: Magda Pastorková

Školník: Vladimír Fabián


======================================================================

CO NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ?

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada se pyšní přírodní zvonkohrou, tunelem, lezoucím totémem, vyvýšenými záhony, ještěrkovníkem, krásným jezírkem obklopeným přírodninami se starou vrbou a vodníkem. Dále pak můžete na zahradě najít  kruh nerostů, ovocné stromy a keříky. Nedílnou součástí je krtčí jáma ke které vede skalkový chodníček, bylinková spirála, a také zelená učebna-pergola se zelenou, rostlinami porostlou střechou kterou děti a učitelky mohou využít k vyučování venku na čerstvém vzduchu. Zahrada se rozprostírá na východní straně školky a tvoří krásně  součást venkovní knihovny. Hlavní myšlenkou zahrady bylo vytvořit nejen vzdělávací ale i relaxační centrum pro Videčské občany kde si mohou posedět u rybníčka, třeba s knihou vypůjčenou z místní knihovny.

 

Tenis

TENIS SE koná jednoun týdně.Detaily budou upřesněny.

 

Saunování

Saunování bude dětem nabídnuto 1x týdně, počínaje měsícem Listopad. Saunování je volitelné. Cena se pohybuje mezi 50-70 KČ za jednu saunu, podle zájmu a počtu dětí. Do sauny chodí především děti ze staršího oddělení, ale přihlásit se mohou i děti mladší. Cena se platí v den sauny.

 

Plavání

Plavecký výcvik se obvykle uskuteční v druhém pololetí. Je to program pro staršáky, podle počtu může být doplněn mladšími dětmi. Jezdí se jedenkrát týdně po dobu 10 týdnů. Cena se pohybuje zhruba okolo 500-600 korun, podle počtu dětí. Cena je včetně vlastní dopravy privátniho autobusu. Platí se předem.

 

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik obvykle probíhá v měsících Leden-Únor. Je to program pro děti předškolního věku, podle počtu může být doplněn mladšími dětmi. Kurz trvá jeden týden. Jezdí se denně, na celé dopoledne. V pátek probíhá slavnostní ukončení a Olympiáda, na kterou jsou rodiče přizváni. Možnost zapůjčení veškeré výbavy za příplatek. Cena kurzu přibližně okolo 1800 Kč. Cena se platí předem. Rezervace a registrace nutná online. Detaily budou upřesněny během podzimu.

 

Jsme Ekoškolka

V roce 2013-14  jsme se zapojili do pilotniho programu “ekoškolka.” Úspěšně jsme ho absolvovali a tento rok už je našim SEDMÝM rokem kdy jsme zapojeni v programu Ekoškola a zároveň čtvrtým rokem DRŽITELI TITULU EKOŠKOLA.

Program spočívá ve zlepšení naší školičky což se týče nejen prostředí ale i jídla, odpadu, šetření vody apod.

Ustanovili jsme ekotým který se skládá z dětí a dospělých. Seznamujeme děti s pravidly v přírodě a vedeme je k uvědomování si našich přírodnich zdrojů a jejich důležitost. Děti mají právo vyjádřit svůj názor, co by chtěly ve školce změnit, a ustanovením jejich rolí se učí zodpovědnosti. Máme děti kontrolory vody, odpadu, jídla, prostředí, zvířátek, rybek, apod. Klíčíme mungo a sladíme medem.Sbíráme bylinky a učíme se o nich.

Dětem se jejich funkce líbí a jsou na ně pyšné.

Věříme, že pomáháme nejen sobě ale i životnímu prostředí okolo nás.

V ÚNORU 2016 JSME ZÍSKALI POPRVÉ TITUL EKOŠKOLA, V ČERVNU 2018 JSME SI HO OPĚT OBHÁJILI.

 

 

LETOŠNÍ TÉMA 2019/2020 : PROSTŘEDÍ

ANALÝZA : Z analýzy kterou prováděly děti z Ekotýmu vyplynulo, že potřebujeme vylepšit věci na zahradě.

CÍLE:

Cíl 1  Zasadit motýlí louku

Cíl 2  Přenést bylinkovou spirálu


PLÁN ČINNOSTÍ

- najít kopřiviště

-připravit potýlí záhon

-zakoupit osivo plantas naturalis

-vyset motýli záhon

-beseda s panem motýlářem RNDr.


 


Ekokodex

  1. CHRÁNÍME NAŠE PROSTŘEDÍ
  2. POVÍDÁME SI O PŘÍRODĚ A O TOM JAK SE K NÍ CHOVAT VŽDY LÉPE
  3. RESPEKTUJEME/ŠETŘÍME  ČISTOU A PITNOU VODU
  4. ČISTÍME SUDÁNKY
  5. ČISTÍME LES
  6. TŘÍDÍME A RECYKLUJEME A TO NEJEN ODPADY
  7. SLADÍME MEDEM
  8. PĚSTUJEME, SBÍRÁME, SUŠÍME A KONZUMUJEME BYLINY
  9. PĚSTUJEME SI VLASTNÍ OVOCE A ZELENINU

10. PREFERUJEME PŘÍRODNINY A UČÍME SE V PŘÍRODNÍ  ZAHRADĚ

11. SLAVÍME DEN ZEMĚ

 

Vice naleznete v rubrice EKOŠKOLA