Číslo účtu pro placení školného

Číslo účtu pro placení školného

27-6378920287/0100

Prosíme rodiče, aby školné uhradili nejlépe ve dvou splátkách.

září - prosinec 2019  /1.200.- Kč/

leden - červen 2020  / 1.800.-Kč/

Školné je možno splácet měsíčně trvalým příkazem 300.- Kč měsíčně