ZÁPIS DO MŠ NA ROK 2017/18

 

TVOŘIVÁ DÍLNA

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v MŠ Vidče

Mateřská škola Vidče, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 319.726,- Kč.
Projekt má název Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v MŠ Vidče a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002871.
Realizace začala 1. 1. 2017 a projekt potrvá do 31. 12. 2018.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu - školního asistenta, což umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, dále mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

KARNEVAL 2017

Krásne masky pojdte dal budeme mit karneval

Letošní karneval se v MŠ uskuteční 23.2.2017

Prosím připravte dětem masky.

O zábavu se postará Pepíno Prcek.

7.2. Schůzka rodičů předškoláků

Dne 7.2. se uskuteční schůzka rodičů předškoláků. Promluvi zde pani Jaskulová ohledne připravenosti dětí do první třídy a podá případné informace o pedagogicko psychologické poradně.

Zápis do ZŠ

Zápis k povinné školní docházce: /ZŠ/

Od 1. 1. 2017 změna termínu 1. – 30. duben (konkrétní termín vyhlásí ředitel školy) § 3a

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základnímvzdělávání Seznam dětí, pro které je škola

spádová (Obecní úřad) Místo trvalého pobytu dítěte (registr. obyvatel)

 

Odklad povinné školní docházky:

O odklad žádá zákonný zástupce písemně v době zápisu, nutnost doložit:

1. Doporučení příslušného poradenského zařízení  (PPP –Valašské Meziříčí)

2. Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Aby mohl ředitel školy rozhodnout o Odkladu povinné školní docházky, musí být obě doporučení kladná. Pro bezproblémový průběh správního jednání platí pro rodiče, aby si obě doporučení přinesli s sebou již k zápisu (v předstihu se nahlásit PPP k vyšetření s dítětem). Povinnost ŘŠ informovat zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.

Předškolní vzdělávání:

Od 1. 1. 2017 povinné předškolní vzdělávání dětí pětiletých a starších a dětí, které budou mít odklad povinné školní docházky.

Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

● Vzdělávání v mateřské škole (spádové nebo jiné než spádové)

● Individuální vzdělávání dítěte

● Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

● Vzdělávání ve třídě přípravného stupně základní školy

speciální

● Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Povinnosti zákonných zástupců:

 

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního

vzdělávání dítěte ve spádové mateřské škole, pokud nezvolí

pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného

předškolního vzdělávání.

Oznámit řediteli spádové mateřské školy (nejpozději 3 měsíce

před počátkem školního roku) o jiném způsobu plnění předškolního vzdělávání dítěte.

Povinnost ředitele mateřské školy:

Přijme-li k povinnému předškolnímu vzdělávání dítě z jiného

školského obvodu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného

odkladu řediteli spádové mateřské školy.

To jsou nejdůležitější oblasti ve školské legislativě, které jsou

nové – informace nám předali zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje.

Více článků...