Co má umět předškolák k zápisu do první třídy

Co má umět předškolák k zápisu do první třídy:
Dítě musí znát:
 • Své jméno a příjmení
 • Svůj věk
 • Adresu svého bydliště
 • Jména rodičů
 • Zaměstnání rodičů (co dělají)
 • Vydrží u zadaného úkolu a práci dokončí
 • Je schopen pracovat samostatně i ve skupině
Matematické představy:
 • Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 • Chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • Porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podlebarvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • Ví co je více, méně, stejně, první poslední, …
Dovednosti předcházející čtení a psaní:
 • Poznat některá písmena a číslice, ale nepíše je
 • Poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • Vnímat hlásku ve slově na začátku slova
 • Rozložit slovo na slabiky
 • Přednést básničku
 • Zazpívat písničku
 • Držet správně tužku
 • Zná základní barvy
 • Znát základní znalosti z okolního světa
Znalosti z okolního světa dítěte:
 1. Názvy:
  • zvířat – lesní, domácí, exotická
  • ovoce, zelenina, květiny, stromy
  • dopravní prostředky
  • rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině) o druhy práce a činností dospělých a dětí
 2. Pojmy:
  • Velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
  • Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
  • Prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo
  • Roční období
  • Dny v týdnu
  • Předměty denní potřeby
  • Části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními znaky –
hlava, krk, trup, končetiny, prsty, oči, uši, ...)
Sebeobsluha:
 • Samostatné oblékání, svlékání
 • Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
 • Samostatné stolování, jíst příborem
 • Hygiena: mytí, WC, smrkání
 • Umět požádat, poděkovat, pozdravit
Další činnosti:
 • Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary
 • Umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
Důležité!
 • Má slovní zásobu odpovídající věku
 • Dbát na správné vyjadřování
 • Mluvit celými větami gramaticky správně
 • Mluvit nahlas a zřetelně
 • Jestliže dítě nevyslovuje správně všechny hlásky – navštívit logopeda
 • Reagovat na pokyny dospělého (učitelky)

Oznámení o uzavření Mateřské školy Vidče, okres Vsetín

Oznámení o uzavření Mateřské

Měsíc Únor v mateřské škole

 

 

Únor bílý pole sílí… ikdyby byl únor bílý a to by děti přivítaly, na sáňkování by stejně neměly čas. Děti ze staršího oddělení byly v únoru zaneprázdněny nácvikem hudebně komediálního vystoupení s názvem POPELÁŘI. Vystoupení jsme nacvičovali do soutěže Mateřinka, která se koná co druhý rok. Oblastní kolo probíhá ve Valašském Meziříčí a je to soutěž mezi školičkami o nejhezčí a nejvtipnější vystoupení. Naše letošní vystoupení je poučným příběhem o tom jak se mají lidé v přírodě chovat a že třídit odpady může být i zábava. Pořídili jsme si do mš krásné popelnice na hraní, pořádáme závody v jízdě v popelnici, hod pet lahví do popelnice, popelnice taky může sloužit jako hudební nástroj či domeček.  Jako Ekoškola jsme vylysleli toto video nejen pro vystoupení ale také jako osvětu o Ekoškole a reprezentaci naší mš a toho co děláme. Doufáme, že naše video začne kolovat po světě, a bude ukazovat všem že s velkými změnami se má začínat u malých věcí a s malými dětmi, neboť právě z nich vyroste nová zodpovědná generace. Bohužel s nastávající situací byla tato soutěž přeložena na dobu neurčitou. Děti se tedy těší, že s vystoupením zazáří poté ve Vidči, na Den maminek, nebo ku jiné příležitosti.

Rožnovský městský úřad ve spolupráci s policií vyhlásili taktéž v měsíci únoru akci BEZPEČNĚ NA SILNICI. Vítány byly výtvarné práce na toto téma. Děti měly možnost se zamyslet nad prací záchranářů a nakreslit k tomu obrázek. Paní ředitelka Hanka mluvila s dětmi také o neštěstí v Austrálii, velkém ohni a práci záchranářů. Děti byly motivovány obrázky které kolovaly na internetu a pokusily se také samy ztvárnit práci hasičů což se jim velmi povedlo.

Některé slunné únorové dny ale už i připomínaly jaro. Vycházky v duchu hledání jara mají děti rády, předhánějí se kdo najde první sněženky, první kočičky a také první jehnědy, což je první pastva pro včelky.

A když už na konci měsíce nebyla ani stopa nikde po sněhu, děti zahájily jarní úklid okolí a lesa. Již 100 m od mateřské školy měly děti 4 plné pytle. Měly z toho obrovskou radost. Otázka ale zní: Je to úspěch nebo ostuda? Sběr odpadků bude dalším plánem celého příštího měsíce. Sbírejte s námi ať máme krásnou vesnici!

Přejeme Vám krásný březen a hodně sněženek!

 

Zapsala : Bc. Pavlína Parks

CORONA VIRUS, čtěte v dokumentech

Prosím info o CORONA VIRUS, čtěte v dokumentech.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1.-4. června, 2020

Letos, jako každoročně se staršáci zúčastní školy v přírodě.

Pobyt proběhne ve dnech 1.6.-4.6. 2020 v Penzionu Valaška Ve Valašské Bystřici.

Cena včetně ubytování a jidla bude upřesněna. Podrobné info dostanete v emailu.

Plavání

Plavání Letos začíná 22.4.2020

Budeme jezdit každou středu soukromým autobusem po dobu 10 týdnů na plavecký výcvik do Rožnova pod Radhoštěm na plavecký bazén, v době od 12.00  hodin. Návrat do Vidče je zhruba kolem 14:15 hodin. Plavání není povinné, pokud se zapíšete, částka je nevratná. Platí se za lekce a autobus, detaily budou upřesněny v emailu.

Více článků...