PRAZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Vážení rodiče,

Mateřská škola bude uzavřena od 15.7.- 23.8. 2019.

Kdo bude nutně potřebovat školku přes prázdniny, prosím zapište se do seznamu. Je vyvěšen u hlavních dveří. Jelikož přes prázdninový provoz se budou konat opravy, prosíme zároveň maminky na MD, aby si děti nechaly doma. Moc děkujeme za pochopení.

P. ředitelka Hanka

Rozhodnutí o přijetí na rok 2019-20

Den Země 2019

Jaká bychom to byla Ekoškola kdybychom zapoměli oslavit naši krásnou planetu Zemi a její svátek?

Dne 25.4. jsme v mateřské škole Vidče oslavili Den Země. Tyto oslavy se pro nás stávají již tradicí, kterou vyjadřujeme úctu naší planetě. Ve spolupráci s naší Videčskou knihovnou a vstřícnou knihovnicí paní Zajícovou, jsme naplánovali oslavu na eko zahradě spolu s knihovnou.

Program pro děti spočíval v plnění úkolů týkajících se přírody na stanovištích. Plynulost akce nám pomohli zabezpečit osmáci se ZŠ Vidče. Každý obstaral jedno stanoviště a věnovali se dětem. Děti si běhaly po stanovištích a plnily úkoly a za splnění dostávaly razítka. Mezi některé úkoly které děti plnily patřily například puzzle na téma vývoj hmyzu, magnetické pexeso lesní zvěře, třídění odpadu, poznávaní květin, poznávaní přírodnin, pozorování   a poznávaní hmyzu, pokusy  testovaní sladkosti nezdravých napojů, učení o včelách s panem včelařem.

Mezi našimi hosty jsme přivítali včelaře pana Petra Dobrovolného, který ochotně vyprávěl dětem o včeličkách a jejich prospěchu, a dávali dětem lízat med. Dále jsme si pozvali pana Vladislava Nerada z myslivckého spolku obce Vidče a na jeho stanovišti děti mohly shlédnout ukázky kožešin, parohů a učit se co se v lese může a nemůže.  Paní knihovnice Zajícová nám ochotně propůjčila svůj prostor k vnitřním stanovištím děti skládaly obrázky z pěnových kostek s lesní tématikou.  Paní učitelka Blanka ze Střediska Volného Času Rožnov pod Radhoštěm nám udělala stanoviště s přednáškou o broucích. Na neposledním místě je nutno zmínit, že jsme navázali spolupráci se Střední zemědělsko technickou školou. Studentky této školy nám letos udělaly stanoviště, kde si mohly děti vyzkoušet pokusy s vodou.

Zlatým hřebem tohoto dne byla beseda o motýlcích s panem RNDr. Lukášem Spitzerem, Ph.D. etmologem a motýlářem. Naší ekoškole jsme se rok a půl věnovali tématu voda, a nyní jsme se rozhodli pro téma prostředí. Z analýzy nám vyplynulo,že bychom chtěli vylepšit zahradu, přilákat na ni více brouků a motýlků abychom si mohli hrát na malé badatele a zkoumat rozmanitou přírodu okolo nás. Co může být lepšího, než když si děti chtějí hrát venku a objevovat. A tak nám kápl do noty článek v lednovém vydání časopisu Beskydy, kde  jsme objevili rozhovor s panem Spitzerem právě na téma motýlů.

Rozhodli jsme se vysadit si na naší zahradě motýlí zahradu a to je jedním z letošních cílů naší ekoškoly. K tomu se nejdříve váže plnění spousty úkolů, jako například příprava motýlího záhonu, vyhledání kopřivišť pro babočky, zakoupení semen na výsadbu louky. Pozvali jsme si tedy pana motýláře aby nám poradil jak na to. Děti se zájmem poslouchaly zajímavosti o motýlcích a zaujal je například i vypreparovaný motýl, který dokáže doletět až do Afriky.Pan Spitzer odpověděl na všechny všetečné dotazy předškoláků, jako například kde motýl spí, co dělá v zimě, čeho se bojí a čím se živí. Těšíme se, že naše zahrada se rozjasní rozmanitostí motýlků. Dozvěděli jsme se, že motýli jsou indikátorem zdravého prostředí. Pan Spitzer přislíbil dlouhodobější spolupráci z čehož jsme nadšeni.

Na organizaci celé akce se podíleli členové a děti z Ekotýmu. Tímto děkujeme škole za propůjčení osmáků, a ostatním výše jmenovaným hostům za ochotu a spolupráci. Akce se nám velmi vydařila a sluníčko se taky usmívalo, jakoby vědělo že děláme dobrou věc pro matičku Zemi. S průběhem a organizací jsme byli velmi spokojeni.

Zapsala Pavlína Parks


Březen v Mateřské škole u Berušek

Děti ze školky přivítaly Jaro

Na hřejivé sluníčko, které nám vysuší zahradu, na zelenou travičku, po které se rozběhneme v jarních botkách, jsme ve školce natěšení všichni – malí i velcí.

Abychom udělali tečku za zimou, děti z malé třídy s p. uč Janou Martínkovou vyrobily Moranu- Mařenu, prostě paní Zimu. A hajdy s ní od školky pryč.

Na první jarní den s „oškeřenou Mařenou“ vpředu jsme vykročili celé školka k rybníčku Havránku. Tam jsme symbol zimy zapálili. Hřejivé plameny spolkly chlad a tmu zimy a očekávané dny projasněné teplým sluncem jsme přivítali jarní písničkou . Ve vodě děti objevily pěknou snůšku žabích vajíček. Tak ať se ohroženým žabkám v naší přírodě daří.

V malé třídě jsme si udělali první jarní zahrádku. Děti zasadily do hlíny zrníčka obilí a lupou pozorovaly jak pouští klíčky. Každý den zalívaly a za pár dní jsme se těšili z bujné zeleně. Jakou mají na jaře rostlinky sílu děti pozorovaly na velkých klíčcích fazolích.

Přejeme  Všem hřejivé a povzbudivé jarní zážitky. A svěží sílu, kterou jarní příroda štědře nabízí plnou náručí.

Zapsala:Jitka Kadlubiecová

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2019/2020

 

 

 

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI


VYHLAŠUJE

 

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

ZÁPIS

DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SE USKUTEČNÍ

13.5.2019 V MATEŘSKÉ ŠKOLE VIDČE   od 9.00 – 15.00 hodin

PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDLOŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE TAKÉ RODNÝ LIST DÍTĚTE

A POTVRZENÍ LÉKAŘE O TOM, ŽE SE DÍTĚ PODROBILO  STANOVENÉMU PRAVIDELNÉMU  OČKOVÁNÍ.

ŽÁDOSTI  A  FORMULÁŘ  K  LÉKAŘI JE NUTNO SI VYZVEDNOUT OD 23.dubna  v Mateřské škole VIDČE!

Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče

Den Země 26.4.2019

Dne 26.4. v pátek proběhne oslava Dne Země.

Oslavíme ho na naší přírodní zahradě opět učením se o přírodě zábavnou formou ve spolupráci s místní knihovnou a paní Zajícovou a žáky ye Zš Vidče.

Zahájení bude v 9 hodin ráno, odemykáme klíčem krasnou jarní zahradu a pak děti na stanovištích plní ůkoly, Můžeme se těšit na návštěvu CHKO, lesáků, pana včelaře, a jiných zajímavostí. Akce je veřejná, takže půjdete li okolo, stavte za námi oslavit Den Země.

Více článků...