INFORMOVÁNÍ veřejnosti o činnosti Ekoškoly A PRŮZKUM

Naše obec pořádá každoročně na podzim posezení s důchodci jako vyjádření respektu a ůcty ke starším lidem. Naší dědečci a babičky tam dostanou víno, guláš a zazpívají si. Naším úkolem, tedy ůkolem děti z Mš  je zpestřít jejich odpoledne vystoupením a pobavit je.

Dne 7. Listopadu jsme jako tradičně naše mateřská škola , třída sluníček / starší oddělení a ekotým/ nastoupili na podium, tentokráte  s pohadkou k Mušketýrech a princeznách.

Tuto příležitost jsme využili k tomu, že jsme informovali širokou veřejnost o tom co již 7 let jako ekoškola děláme a jak fungujeme. Ano = zas a znova= neboť opakování je důležité zvláště u těch, kteří už si nepamatují ani kde dali brýle.

Paní učitelka Pavlína Parks, koordinátorka, nejprve v rychlosti představila cíle  leošního ekotýmu, a posléze jsme se pokusili o malý průzkum. Senioři seděli v sále u stolů a hlasovali.

Paní učitelka jim kladla otázky. V sále sedělo zhruba 140 seniorů

 

Celkově se seniorům průzkum líbila hlasování se zíčastnili velmi rádi.

Dá se říci, že senioři jsou šetrnější  nejen k přírodě než mladší generace a to z mnoha důvodů, hlavní roli ale hraje finanční aspekt.