NOVÝ EKOTÝM 2019/2020

1. schůzka Ekotýmu se uskutečnila  16.9.

Rodiče byli seznámeni s pravidla a kroky.

Byl ustanoven Ekotým.