Vynášení Moreny 2018

Valašská tradice, zahánění zimy, vynášením Moreny.

ČÍSTÍME SVĚT

 

 

 

 

EV ve výuce Krmíme ptáčky

Výroba ptačích koulí

šišky obalené v sádle a semeny

EV ve výuce Výlet do čističky vody V Zubří

Výlet do čističky vody v Zubří 15.2.2018

Naši malí Ekoškoláci z Mateřské školy Vidče mají letos v cílech a plánech činností zkoumání vody.

Odkud se voda bere? Kde končí a kde začíná?Je jí pro všechny dost?

V rámci naplnění cílů jsme s dětmi naplánovali výlet do čističky vody v Zubří, aby děti měly představu, co se s vodou děje když si umyjeme ruce a voda odteče do umyvadla, nebo co se děje po spláchnutí záchodu.Ochotný průvodce pan Holuša,nás srdečně přivítal,a vtipně se nám celou dobu věnoval. Vysvětlil nám, že tato čistička čistí vodu jen do podoby užitkové nikoli pitné, ale přesto se člověk hodně dozví. Každá čistička má svoji oblast, takže my jsme mohli vidět jak dodržují pravidla výlevu vody občané z Rožnova p.R., Hážovic, Tylovic a Zubří.

Nevěřili jsme svých očím a uším vidíc co všechno ve vodě plave když doteče do čističky.

Zjistili jsme, že lidé do vody vyhazují to co nemají a to jsou například:

zbytky jídla, léky; dále lidé splachují do záchoda věci které tam nepatří třeba noviny, hračky, mrtvá zvířata….Vyhozené jídlo je lákladlem pro zvířátka, které žijí v potrubí, jako jsou krysy a potkani kteří se díky nezodpovědným lidem v kanálech množí. Jak to víme ptáte se? Neboť někteří doplavou potrubím až do čističky.

Ale nejhorší peklo jsou pro čističe vody vlhčené ubrousky. Ty se nabalují na sebe, blokují a ucpávají potrubí.

Podobně jako Ekoškola funguje podle metodiky 7 kroků, i systém čištění v Zuberské čističce funguje 7 krocích:

1 krok. Úplně na začátku, se práce ujímá lapač štěrku. Je to velká lžíce jako od bagra, z

přitěkající vody vybírá velké kusy naprosto všeho. Měl by to být jenom štěrk, ale jsou to

velké kusy různých předmětů včetně ubrousků.

2.krok. Pomocí hrubé česle se zbavujeme volně plovoucích nečistot

3.krok. Pomocí česle menšího průměru se zbavujeme dalších menších nečistot.

4.krok. Lapač písku.

5.krok. Voda doteče do usazovací nádrže. Zde se na dně usazuje jemný kal.

6.krok. V této fázi se voda dostane až do aktivační nádrže.V té se voda čistí od dusíkatých

látek pomocí mikroorganismů. Podle dětí jsou to velké nádrže plné špinavé vody a

bublinek.

7.krok. Poslední fází je dosazovací nádrž. Zde už voda vypadá čistě,je průhledná, jen na dně

je usazen kal. Tato voda se teď může pustit do Bečvy.

Exkurse byla zakončena jízdou v autě firmy VAK , která byla samozřejmě pro děti největším zážitkem. Byla velká zima, a přesto že jsme si udělali průlezky z volně ležícího potrubí na ukázku a zaskotačili si tam, mrzly nám prsty.Výlet se nám ale moc líbil a pro děti byl velkým přínosem. Mnoho jsme se totiž naučili.

Kam patří zbytky jídla? Do koše, nebo na kompost, nebo slepičkám.

Kam patří vlhčené ubrousky? DO KOŠE!!!

Určitě doporučujeme všem shlédnout tento vzdělávací proces, už proto aby si lidé více uvědomovali jak moc je pitná voda vzácná.

Na Den Vody, v dubnu Vás pan Holuša všechny srdečně zve na den otevřených dveří.

Zapsala: Pavlína Parks

Dětské zážitky

Výlet do ČISTIČKY VODY V ZUBŘÍ

 

Vážení rodiče,

plánujeme s Vašimi dětmi výlet do čističky vody

Letos máme téma voda a učíme se vše o vodě.

Tato akce se vztahuje k našemu programu Ekoškola, hodí  se nám do kroku 5 = EV ve výuce, naplňuje naše cíle.

Exkurzi plánujeme na 15.února  2018 v úterý, je možné že se ještě datum změní na čtvrtek. Detaily upřesníme.

Jen ranní výlet.

Odjezd v 9:00 hodin od MŠ

Na oběd se vrátíme zpět.

Ssebou batůžek s dobrotkou a pitíčkem.

Děkujeme za spolupráci.

 

OSLAVA DNE ZEMĚ 19.4.2018

 

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME OPĚT AKCI

DEN ZEMĚ.

Oslava proběhne dne 19.4. 2018  ve spolupráci s Videčskou knihovnou a se ZŠ devátou třidou.

Pokud bude přát počasí, akce proběhne na naší Ekozahradě, v případě nepříznivého počasí se oslava přesune do prostor místní knihovny.

Ráno zahájí oslavu pan starosta a pro děti bude připraven program ve formě plnění úkolů a ověřování znalostí naplňujících témata ekoškoly.

Odpoledne Zveme Ekotým a širokou večejnost na  zahradní oslavu s občerstvením a špekáčky.

V rámci této akce se uskuteční výstava obrazů které malovaly děti k tématu voda. Děti budou informovat rodiče a širokou veřejnost o své ekoškolí aktivitě.

Více článků...