Den Země 2016, zasadili jsme strom

 

Země má svátek

Děti v naší mateřince už dobře vědí, že i Země může stonat a že její nemoci zpravidla způsobuje člověk. A tak se učíme zeměkouli pomoci.

Vnímání a poznávání přírody se věnujeme průběžně celý rok. Ale před oslavou Dne Země si navíc připomeneme a hravou formou procvičíme správné třídění odpadu, vysvětlujeme si různé přírodní úkazy, dovídáme se nové poznatky o počasí, zvířatech a rostlinách.

V pátek ožila naše školka velkou slávou, Den Země jsme oslavili parádně. Hned ráno měly děti možnost nechat si pomalovat obličej, a tak se aspoň na chvíli proměnili v rozmanité pohádkové bytosti a zvířátka. O tuto atrakci se postaraly dvě slečny Mgr. Ivana Halamíčková s její kamarádkou Lucií Kovářovou z videčské firmy PONY, která vyrábí dřevěné stavebnice. Posíleni svačinou a informacemi, co nás čeká, jsme se sešli všichni před školkou, společně popřát Zemi všechno nejlepší. ,,Petrklíč, k jaru klíč, co všechno musí otevřít? ´´ zpívaly děti. A právě nalezením správného klíče mohla začít naše poznávací hra, kterou jsme pro ně připravili na našich krásných zahradách. Nejmladší děti v malých skupinkách v doprovodu kluků deváťáků a naši předškoláci zvládaly stanoviště dokonce samostatně.

Šli po trase s různými stanovišti. Tam je netrpělivě vyhlížely děvčata z páté a deváté třídy, aby zadaly úkoly. Procvičovala se obratnost a zručnost, luštily se hádanky o přírodě, skládaly obrázky hmyzu, poznávaly druhy ptáků a zvířat, určovalo se, co do přírody nepatří a jak správně třídíme odpad a jako třešničku na dortu se děti i vozily v táčkách vystlané slámou. I p. ředitelka Hanka si tuto atrakci nenechala ujít.

Odměnou za správnou odpověď byla razítka, která děti dostaly do svých plánků. V cíli obdrželi diplom a medaili.

Na závěr, při sázení stromu, jsme všichni v jednom velkém kole zazpívali písničku a zatančili taneček. ,, Přejeme ti, ať rovně rosteš, abys měl dost deště a sluníčka, aby tě nikdo nezlomil.''

Celé dopoledne se náramně vydařilo. Za dobrý nápad a nelehkou organizaci si zaslouží p. ředitelka Hanka Crhová velkou pochvalu. S p. uč. Pavlínou Parks připravily náměty na stanoviště a celý pg sbor dotvářel další materiály, které byly potřeba / p. uč. Ivanka, Jana, Alenka/.  Také nás potěšila účast  p. starosty Pavla Drdy a paní místostarostky Mileny Dudové s jejími kolegyněmi p. Evou Kramolišovou a Veronikou Gerlovou, které přinesly dětem barevné větrníky a pomohly nám OTEVŘÍT NOVOU ZAHRADU JARNÍM KLÍČKEM!

Skvěle fungovala spolupráce se základní školou, páťáci a deváťáci byli úžasní.

Paní zástupkyně, Evo Mandulová a p. učitelko, Šárko Pavlíčková – DĚKUJEME!!!

A když děkovat, tak nesmím zapomenout na všechny zaměstnance mateřské školy na p. kuchařku Janu, p. Šárku Burovou, které připravily pro děti výborné, chutné chlebíčky, perník a čaj, které dětem po celou dobu nabízely. Děkujeme i p. knihovnici  Božence Zajícové, která se postarala a vytvořila stanoviště v knihovně. Velké díky i  p. Josefu Vavřínovi – lesnímu pedagogovi, který zastupoval Městské Lesy Rožnov p/R. Na jeho stanovišti se zdržovaly děti nejvíce, protože měl velmi poutavé předměty – lesní rohy, parohy, kůže , obrázky apod… Děti byly velmi zvídavé a komunikativní.

U hmyzího domečku – p. Petr Dobrovolný / včelař/ - obeznámil děti se životem včel a jejich způsobu života, děti dle obrázku poznávaly včelky dle svých funkcí – dělnice, kojička, matka, bojovnice apod…

Děkujeme p. Halaštovi, který nám vyrobil nádherné klíče, které si děti samy vymalovaly a mohly otevřít jarní zahradu.

Nesmíme zapomenout i na p. Katku Němcovou a jejího manžela, kteří nám přinesli nové bylinky do bylinkové spirály a na závěr celého dopoledne jsme dali do KOMPOSTU KALIFORNSKÉ ŽÍŽALY, které zpracovávají kuchyňský odpad, trávu. Díky tomuto zpracovávání  vzniká velmi krásná hlína  -hnojivo!

Rozvíjení vztahu k přírodě a vedení dětí k péči o náš společný domov jedním týdnem určitě neskončil.

Zapsala:                  Jana Martinková

Hana Crhová

Osázení vyvýšených záhonů

Zdobíme zahradu přírodními doplňky

XX

Ekoškola

ZÍSKALI JSME TITUL EKOŠKOLA!!!


___________________________________________________________________________________________

 

Program Ekoškola v Mateřské škole Vidče


Již několik posledních let jsme zapojeni do programu ekoškola.

Co je vlastně ,,TA EKOŠKOLA”!

Je to mezinárodní vzdělávací program, který se řídí metodikou 7 kroků a naplňuje témata : VODA, ODPADY A ENERGIE.

Cílem je ekologický dopad školy na životní prostředí  a zlepšit prostředí ve škole a jejím okolí

A jak si v tomto programu vlastně vedeme ? Vedeme si úspěšně, což ostatně dokazuje to, že se k nám jezdí dívat delegace z jiných škol , aby se inspirovali,  a také , že nám byl podán návrh, abychom se ucházeli o titul EKOŠKOLA. Co by pro nás znamenalo získání titulu? Pýchu za zásluhu o zlepšení naší školky, okolí a vedení nové generace dětí k šetřivému postoji k naší planetě. A tak se stalo, že nás v prosinci přišli ohodnotit ze sekce ekoškola, /audit/-jestli si opravdu tento titul zasloužíme. Shledali pár malých detailů a nedostatků,jako například formulování správných cílů k úkolům, které jsme měli dopilovat. Před několika lety jsme se totiž zapojili do programu jako do pilotního. Program s sebou nepřinášel žádný návod ani instrukce, jak se do díla pustit. Probojovali jsme se až k cíli svým způsobem a jsme na to pyšní. Nyní už víme jak na to a těšíme se s našeho pokroku, změn a úspěchu.

Každým dnem bychom měli být shodnoceni,  a v nejbližších dnech by mělo být rozhodnuto o udělení titulu, podle našich zásluh. Titul se uděluje na 2 roky a po uplynuté době si musí opět škola titul obhájit. Zdá se, že díky paní ředitelce Hance Crhové opět naše mateřská škola stoupne ve své prestiži na žebříčku mateřských škol v našem okrese.

O dalších novinkách budeme informovat v dalším čísle.

 

DOVOLTE MI I TÍMTO PODĚKOVAT P. UČITELCE PAVLÍNĚ PARKS, KTERÁ  SE BRAVURNĚ PŘI NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ PO DELŠÍ ODMLCE, KDY ŽILA V ZÁMOŘÍ ZAPOJILA DO TOHOTO ÚKOLU A PŘEBRALA VEŠKOROU  PAPÍROVOU PRÁCI NA SEBE, ČÍMŽ JSEM SE MOHLA VĚNOVAT ZASE JINÉ PRÁCI. AČ TO NEVYPADÁ, ALE BOHUŽEL JEN AKTIVITAMI, BRIGÁDAMI A VAŠÍ DALŠÍ POMOCÍ SE TITUL NEDÁ ZÍSKAT. MUSÍ SE TO I NĚKDE ZAZNAMENÁVAT, POSÍLAT A TO NEJDE VIDĚT!!!! JE TO VELMI MRAVENČÍ PRÁCE.

 

Děkuji  I všem zaměstnancům,p. učitelkám, které  s námi tuto myšlenku sdílí a snaží se připravovat děti k dalším aktivitám.

Děkujeme I našemu EKOTÝMU/RODIČE, DĚTI/ - KTEŘÍ PŘISPĚLI SVÝMI NÁZORY, AKTIVITAMI K TITULU EKOŠKOLA.

 

VELKÉ DÍKY PATŘÍ I ZŘIZOVATELI – OBCI VIDČE, KTERÝ VŽDY S OCHOTOU POMOCI VE VŠECH SMĚRECH NÁM VYŠEL VSTŘÍC!

MYSLÍM SI, ŽE MYŠLENKA JE JEDNA VĚC, ALE PAK TO VŠE UČINIT, UDĚLAT, PŘIPRAVIT – TAK TO JE ÚKOL NA DĚLŠÍ TRAŤ  A BOHUŽEL ZA VŠÍM STOJÍ DNES FINANCE, KTERÉ SE NÁM PODAŘILO ZÍSKAT. SPOLEČNĚ.

 

Zapsala:    Pavlína Parks

Hana Crhová, ředitelka Mš

______________________________________________________________________________________________

PLASTY 2015/2016- 2. Třída VYHODNOCENÍ

JMÉNO

PLASTY

PAPÍR

POŘADÍ

1.

Bahnerová         Eva

 

 

 

2.

Cábová              Klára

800

 

10.

3.

Fůsek                Nikolas

1630

 

6.

4.

Galčanová       Nikola

182

 

19.

5.

Goláň               Jakub

1005

 

9.

6.

Hurtíková        Denisa

500

III

16.

7.

Jurča                Matyáš

600

 

14.

8.

Jurčová            Nella

600

 

14.

9.

Jurčová           Verča

582

 

15.

10.

Kramolišová  Andrea

1135

 

7.

11.

Kočíb               Jakub

 

 

 

12.

Křenek            Robert

620

II

12.

13.

Kubějová        Kačka

100

 

21.

14.

Maléř              Patrik

605

III

13.

15.

Mandula        Ondřej

710

 

11.

16.

Mandulová     Nikola

(710)

 

11.

17.

Mikulenková   Elen

 

 

 

18.

Minarčíková    Tereza

150

III

20.

19.

Obroučková    Nikol

1755

 

4.

20.

Ondřejová       Aneta

300

 

18.

21.

Pavelová        Kristýna

420

 

17.

22.

Petružela        Adam

2490

3.MÍSTO

23.

Randýsek        Matěj

1030

 

8.

24.

Randýsek        Václav

5600

1. MÍSTO

25.

Ryšková         Kateřina

 

 

 

26.

Švecová           Ester

 

 

 

27.

Vaculín           Teodor

1700

 

5.

28.

Vaníček           David

2750

2. MÍSTO

 

 

 

 

 

 

ZAMĚSTNANCI

600

 

14.

 

 

 

 

 

Vyhodnocení plastů  Berušky 2015 16

 1. Kulišťák Tobiáš                          3.730
 2. Nerád Adrian                             2.860
 3. Hajná Barbora                           2.256
 4. Duda Matouš                            1.915
 5. Bortlová Amálie                        1.295
 6. Pastorková Kamila                       920
 7. Vanduch Pavel                              880
 8. Pastorková Veronika                   800
 9. Mičkal Kryštof                               717
 10. Drdová Sára                                  657
 11. Frydrychová Nikol                        553
 12. Petruželová Anna                         500
 13. Maléř Dominik                              455
 14. Randýsková Šárka                         340
 15. Štefan Daminán                             310
 16. Minarčíková Veronika                  280
 17. Kramolišová Ema                             70

________________________________________________________________________________________________

Schůzka Ekotýmu             2/3            2015/16

 

 

Zápis ze schůzky Ekotýmu

datum: 19. ledna 2016

počet členů 15, doba trvání 1,5 hodiny,

program :

 • Hodnocení plnění plánu činností
 • Seznámení s průběhem auditu Ekoškoly a jak jsme uspěli
 • řešení nesplněných podmínek
 • aktivita pro děti
 • vytvoření pravidel Ekotýmu
 • stanovení rolí v ekotýmu
 • Vytýčení cílů k úkolům
 • koordinátorka představila návrh na uskulečnění oslav Dne Zeme
 • organizace výletů v rámci EVVO plány
 • přesunutí nástěnky

Průběh schůzky

Ekotým se sešel v počtu 15 lidí.

(3 učitelky, ředitelka, 1 kuchařka, 1 uklízečka, 7 dětí, 2 rodiče)

 1. Pani ředitelka a koordinátorka Hana Crhová nás přivítala a začali jsme povídáním o návštěvě týmu z Ekoškoly týkajícího se naěeho titulu o terý se ucházíme.Nastolili jsme všem přítomným náš status a situaci ve které se momentálně nachazíme, a co musíme dopilovat abychom mohli titul získat.
 2. Pustili jsme se do stanovování cílů dle našíeho již předešle vytvořeného plánu činností. Zapojili se pouze dospělí, děti vyrábely krmení pro ptáčky.
 3. Poté jsme si s dětmi sedli na zem do kruhu a zhodnotili plnění plánu činností.
 • Děti byly dotazovány a podle fotek odpovídaly které činnosti a akce se jim líbily.
 • Následně jsme na koberci s dětmi vytvořili pravidla ekotýmu a stanovili role.
 1. V dalším bodě paní, ředitelka a koordinátorka Hana Crhová promluvila o plánech na uskutečnění oslav Dne Země . Děti měly nápady jaké soutěže uskutečnit.
 2. Paní, ředitelka promluvila k organizaci k výletům, planovaných v dalším období. Děti dokumentovaly naši schůzku kreslením obrázků a focením.
 3. V posledním bodě jsme se snažili všichni o přemístění nástěnky na původní místo, v příchodové hale hned na očích. Do graficky zpracované nástěnky (srozumitelne dětem)jsme se pokusili zainkorporovat I právě nově vytvořené cíle, (na květinkách)které nám chyběly k možnosti hodnocení.
 4. Závěr, schůzku hodnotím jako efektivní strávení času, a splnění plánovaných aktivit nutných k postoupení našeho Ekotýmu o krok dale.
 5. Rozloučení

 

Zapsala: Pavlína Parks, 19.ledna 2016

____________________________________

 

PLÁN ČINNOSTÍ 2015/16 CÍLE A ÚKOLY K

VYHODNOCOVÁNÍ   Mš Vidče

Graficky zpracovaná nástěnka srozumitelná detěm pro informování rodičů a veřejnosti. Nástěnka je přestěhovaná na hlavní chodbu, je všem přístupná a viditelná. Cíle jsou v kopretinách nahoře, úkoly jsou na kyblících, které my, jako pilné včeličky plníme, naplněný ůkol = kyblík je zanesen do ůlu.

CÍL 1: VÉST DĚTI K PÉČI O ZAHRADU

Téma

Termin

ŮKOLY

Realizace

Hodnoceni

PROSTŘEDÍ

9/2015

 • Dokončení kompostéru v přír. zahradě

Reditelka

koordinatorka

splněno

PROSTŘEDÍ

10/2015

11/2015

 • Údržba zahrady, podzimní úklid

Ekotym, 2tř. Slunička, zaměstnanci

splněno

PROSTŘEDÍ

4,5,6, /2016

 • Výsadba bylin, rostlin, ovoce, zeleniny

Ekotym, 2tř. Slunička,

bylinářka

CÍL 2: VÉST DĚTI K POZITIVNÍMU VZTAHU K

PŘÍRODĚ A OKOLÍ, UČIT SE JAK POMOCI

PŘÍRODĚ

Téma

Termin

ŮKOLY

Realizace

Hodnoceni

PROSTŘEDÍ

celoročně

 • Čištění lesa a okolí

učitelky

splněno

PROSTŘEDÍ

1.6.2016

3-6/ 2016

 • Výlety EV

Celá MŠ

PROSTŘEDÍ

celoročně

 • Úspora papíru, vedení dětí ke správnému třídění papíru, oboustranné kopírování

Celá MŠ

PROSTŘEDÍ

celoročně

 • Třídění všech materiálů do správných kontejnerů

Celá MŠ

 

 

CÍL 3: POZNÁVAT ŽIVOT FARMÁŘŮ V

NAŠEM OKOLÍ

Téma

Termin

ŮKOLY

Realizace

Hodnoceni

PROSTŘEDÍ

4/2016

 • Výlet na kozí farmu
 • Výlet na farmu BIO Horut
 • Oslava Dne Země  výletem do zámku Lešná- s výukovým programem

Reditelka

Ekotym, 2tř. Slunička, zaměstnanci

Celá MŠ

 

CÍL 4: ZLEPŠIT STRAVOVACÍ NÁVYKY DĚTÍ

V NAŠÍ MŠ VIDČE

 

Téma

Termin

ŮKOLY

Realizace

Hodnoceni

JÍDLO

celoročně

 • Slazení medem

Ekotym, 2tř. Rodiče, zaměstnanci

splněno

JÍDLO

9,10/2015

 • Sušení sezonního ovoce

Ekotym, 2tř. Rodiče, zaměstnanci

splněno

JÍDLO

9/2015

6,7,8/2016

 • Konzumace plodů přírodní zahrady, které si děti samy vypěstovaly (take zmrazene)

Celá MŠ

Částečně splněno

JÍDLO

celoročně

 • Využití produktů regionálních farmářů(jogurt, tvaroh

Reditelka

koordinatorka

splněno

JÍDLO

2,3,4, /2016

 • Klíčení munga

Ekotym, 2tř

Zaměstnanci

učitelky

JÍDLO

celoročně

 • Pěstování bylinek a jejich využití v jídelníčku (čaje)

Zaměstnanci

Ekotym, 2tř. Slunička,

bylinářka

JÍDLO

9/2015

 • Sběr šípků

Zaměstnanci

učitelky

2tř. Slunička,

bylinářka

splněno

CÍL 5: VÉST DĚTI K POZITIVNÍMU VZTAHU K

ČISTÉ ,PITNÉ VODĚ, SLEDOVAT JEJÍ

KOLOBĚH V PŘÍRODĚ A JEJÍ VYUŽITÍ

-ZNEUŽITÍ NA PLANETĚ ZEMI

Tema

Termin

ÚKOLY

Realizace

Hodnoceni

VODA

celoročně

 • Zamezit plýtvání vodou

reditelka

Probíhá

VODA

9/2015

 • Stanovení kontrolorů

Ekotym

splněno

VODA

3/2016

 • Pokusy s vodou, s rostlinamI

Reditelka

Koordinatorka

učitelky

VODA

3/2016

 • Slavíme Den vody

Celá MŠ

splněno

VODA

4/2016

 • Čištění jarní studánky

Reditelka

Koordinatorka

učitelky

VODA

4/2016

 • Výlet k rybníku

Celá MŠ

_____________________________________

ROZDĚLENÍ ROLÍ V EKOTÝMU

HLAVNÍ KOORDINÁTOR

 

Hana Crhová, ředitelka

ZÁSTUPCE KOORDINÁTORA

 

Pavlína Parks, učitelka

FOTOGRAF

 

Andrejka Kramolišová, dítě

PLÁNOVAČ

 

Bc. Ivana Holišová, učitelka

ANALYTIK

 

Mgr. Petra Vanduchová, rodič

ČASOMĚŘIČ

 

Matýsek Randýsek, dítě

ZAPISOVATEL

 

Pavlína Parks, učitelka

KRESLÍŘ

 

Klára Cábova, dítě

Evička Bahnerová, dítě

Kuba Goláň, dítě

Ondra Mandula, dítě

Deniska Hurtíková, dítě

Venda Randýsek, dítě

VIDEO SPOUŠTĚČ

 

Adam Petružela, dítě

ORGANIZÁTOR HER

 

Jana Martínková, učitelka

KÁVOVAR

Šárka Burová, uklízečka

 

OBČERSTVOVATEL

 

Jana Faksová, kuchařka

 

_________________________________________________________________________________

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekotým 2015-16

Koordinátor

Hana Crhová, ředitelka

Učitelky

Jana Martínková

Jitka Kadlubiecová¨

Pavlína Parks

Bc. Ivana Holišová

Provozní zástupci

Jana Faxová

Alena Mičkalová

Šárka Burová

Děti

Elenka Mikulenková

Evička Bahnerová

Matýsek Randýsek

Jakub Goláň

Venda Randýsek

David Vaníček

Kristýnka Pavelová

Rodiče

Petra Vanduchová

Lucie Nerádová

Monika Randýsková

Kateřina Cábová

Zastupitelstvo OÚ

Roman Petružela

Lumír Ondřej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ EKOTÝMU


 1. 1. CHODÍME VČAS

 1. 2. SCHÁZÍME SE PRAVIDELNĚ

 1. 3. VŠICHNI JSOU SI ROVNI

 1. 4. ČÁST SCHŮZKY PROBÍHÁ NA KOBERCI

 1. 5. KAŽDÝ MÁ PROSTOR VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR

 1. 6. NESKÁČEME DO ŘEČI

 1. 7. SPOLUPRACUJEME

 1. 8. PROMYSLÍME NEBO NAKRESLÍME SI DOMA NÁPAD
 2. 9. DOSPĚLÍ PŘINESOU JEDEN ÚKOL PRO DĚTI

10. ZAPISUJEME, KRESLÍME, FOTOGRAFUJEME

11. NĚCO DOBRÉHO SKŘUPNEM A VYPIJEME

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAFICKY ZPRACOVANÝ EKOKODEX

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ekokodex


 1. CHRÁNÍME NAŠE PROSTŘEDÍ
 2. POVÍDÁME SI O PŘÍRODĚ A O TOM JAK SE K NÍ CHOVAT VŽDY LÉPE
 3. RESPEKTUJEME/ŠETŘÍME  ČISTOU A PITNOU VODU
 4. ČISTÍME SUDÁNKY
 5. ČISTÍME LES
 6. TŘÍDÍME A RECYKLUJEME A TO NEJEN ODPADY
 7. SLADÍME MEDEM
 8. PĚSTUJEME, SBÍRÁME, SUŠÍME A KONZUMUJEME BYLINY
 9. PĚSTUJEME SI VLASTNÍ OVOCE A ZELENINU

10. PREFERUJEME PŘÍRODNINY A UČÍME SE V PŘÍRODNÍ  ZAHRADĚ

11. SLAVÍME DEN ZEMĚ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRVNÍ SCHŮZKA EKOTÝMU V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Schůzka Ekotýmu             1/3            2015/16

datum: 15 září 2015

počet členů 16, doba trvání 2 hodiny

program :

 • Ustanovení nových členů ekotýmu, jejich přivítání
 • objasnění programu novým členům
 • stanovení funkcí dospělých koordinátor, nástěnkář, zapisovatel, fotograf
 • hodnoceni loňského roku
 • nová analýza swot na letošní rok 2014/15
 • vytvoření plánu činností
 • stanovení kontrolorů na základě vytýčení činností, cílů a úkolů.
 • Děti kreslí obrázky co by chtěly vyrábět, náměty na tvůrčí dílny

Průběh schůzky

Ekotým se sešel v plném počtu 16 lidí.

(4 učitelky,1 kuchařka ,1 uklízečka,7 dětí ,3 rodiče)

 1. Pani ředitelka a koordinátorka Hana Crhová přivíatla nové i staré členy. Sedli jsme si s dětmi na zem do kruhu. Objasnili jsme nováčkům o čem to vlastně je a co se od nich očekává.
 2. Dospěláci se zapsali do funkcí.
 3. Zhodnotili jsme loňský rok opět úspěšně.
 • Druhý rok Ekoškoly probehl už daleko hladčeji než ten předešlý. Ekokodex napomáhá ke každodennímu eko přístupu k životním situacím. Cíle, které jsme si vytýčili jsme naplnili a plány splnili
 • Diky grantu a spolupraci se zřizovatelem se nam podařilo obohatit starou zahradu o nové a modernější přírodní prvky
 • Starali se /pěstovali na vyvýšených zahonech  ovoce a zeleninu
 • Opravili s dětmi/dekorativní houby na zahradě
 • Řádně recyklovali
 • Uskutečnili jsme výlety v ramci EV
 • Informovali veřejnost o našem proramu
 • Nove změny v jídelníčku, konzumace a příprava jidel z plodů vlastni zahrady, rajčata, kukuřice, hrášek, jahody, maliny, ostružiny

4.   Vypracovali jsme novou SWOT a analýzu na rok 2015/16 kde jsme volně

navázali na plány a problémy  z minulého roku, vytýčili silné a slabé stránky

 1. Vypracovali plán činností který navazuje na loňský rok  a neuskutečněné

Plány

 1. Do první třetiny roku mezi naše plány patří
 • Dokončení kompostéru
 • Využití plodů z naší zahrady, vaření čaje a marmelády z ostružin
 • Konzumace zmražených plodů které otrhala zahradnice v době prazdnin a dětem zmrazila
 • Sběr šípků
 • Sušení ovoce, jablka hrušky
 • Štrůdlování
 • Dekorace pytlíků na sušené ovoce, obtisk přírodnin=dárek pro delegaci učitelů ze Zlínského kraje

6.   Z dětského ekotýmu jsme stanovili jen částečně kontrolory a jiné funkce,

podle plánu činností. Vyslechli jsme jejich rady. Kdo dale v naší třídě, by se

hodil do některých funkcí a spolehlivě by je plnil. Děti s nadšením

navrhovaly zástupce funkcí.

 1. Zatímco dospělí vypracovávali podrobně plán činností, děti kreslily náměty

na tvůrčí dílny.

8. Uzavření, rozloučení

 

Zapsala: Pavlína Parks, 20.září 2014

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODLI JSME SE, ŽE SE POKUSÍME ZÍSKAT TITUL EKOŠKOLA

Zdravím z TEREZY,

Rád bych vám oznámil, že jsme připravili podmínky pro získání mezinárodního titulu Ekoškola i v mateřských školách. Rádi bychom teď na podzim postup hodnotící návštěvy (auditu) vyzkoušeli na prvních pěti mateřských školách. Samozřejmě, pokud by všechny podmínky byly naplněny, tak škola získá na dva roky mezinárodní titul. Všechny další školy budou moci zažádat o titul na jaře příštího roku.

Pokud byste měli zájem se těchto prvních návštěv zúčastnit, tak se mi ozvěte na tento mail. Informace k auditu máte na webu http://eko-skolky.cz/cz/zadosti-o-titul-kriteria-audity

 

Potřebné informace k žádosti  potřebujeme poslat do 15. 11., termín lze i prodloužit, pokud mi zavoláte (není toho moc). Samotná hodnotící návštěva by pak proběhla během listopadu a prosince (nejvhodnější termín si domluvíme individuálně).

 

Přeji pěkný den.

 

Jan Smrčka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září 2015

Vítejte v novém školním roce

 

Milé učitelky, milí učitelé, rodiče a všichni v ekotýmu,

 

doufáme, že jste během letních prázdnin načerpali dostatek energie do nového školního roku, a že jednou z radostí, která vás v následujících měsících čeká, bude i spolupráce s Ekoškolou.

 

Žádost na úvod:

Pošlete nám svůj hlas a podpořteTEREZU ve finále soutěže o ekologického Oskara!!!

Více na stránkách: http://energyglobe.ekobonus.cz/hlasovani.

 

A co nás letos čeká?

Více se dozvíte v přiloženém dopise, ale už teď vám prozradíme, že se můžete těšit na grantové výzvy, semináře, slavíme 10 let Ekoškoly a mnoho dalšího.

 

Jsme rádi, že jste tu s námi a hlavně, my jsme tu pro vás!

 

Mnoho úspěchu v novém školním roce přeje tým Ekoškoly.

 

Program Ekoškola

TEREZA
Haštalská 17, 110 00 Praha 1 
tel.: 224 816 868

 

www.ekoskola.cz

www.facebook.com/EkoskolaCZ