Sázíme hrášky Duben 2019

Hrášky nám pěkně vyklíčily ve třídě a už volaly po záhoncích...

Naše březová voda z naší ekozahrady

UZAVŘENÍ TÉMATU VODA

TÉMATU VODA JSME SE VĚNOVALI CELÝ ROK A PŮL.

Řadou úkolů jakoi například malování ilustrací do knihy, výtisk, knihy, kalendáře, prodej, výtěžek =jsme se dopídíli vloni až ke koupi čističky, abychom mohli naplnit náš hlavní cíl a to zkoumat vodu a zjistit jak moc je znečištěná naše voda z kohoutku.

Cíle jsme měli dva

1/ studovat vodu za pomocí čističky

2/ získat nádrž na deštovou vodu

Oba cíle jsem splnili.

Výsledkem studie vody, na základě několika pokusů:

=klíčení rostlin, ve které vodě se bude dařit rostlině lépe

= klíčení munga ve dvou vodách

=filtr čističky prokázal hladinu čistoty

ZJIŠTĚNÍ: NAŠE VODA JE OPRAVDU ČISTÁ

HLEDÁME PRAMÍNEK BŘEZEN 2019

Už to roste

DEN VODY 22.3.2019

Oslavu Dne  vody jsme propojili s naším tématem VODA.

POPROSILI JSME VÍLU HELENKU aby nám přijela vyměnit filtr na čističce, ke které jsme se dopracovali vloni v tématu voda. K našemu překvapení filtr byl téměř čistý, takže naše zkoumání je u konce, a zjistili jsme , že máme u nás vodu v kohoutku velmi čistou a nezávadnou.

Více článků...