Informování veřejnosti o činnosti Ekoškoly

 

 

 

 

 

ČLÁNEK DO VIDEČSKÉHO ZPRAVODAJE, MÍSTNÍHO MĚSÍČNÍHO PERIODIKA

 

Staršáci se od začátku školního roku činí

Září

Oddělení sluníček zahájilo školní rok velmi aktivně.

Vzhledem k tomu, že letos budeme opět obhajovat náš titul Ekolškola, připravujeme se na audit.

Ekotým, což jsou dobrovolní rodiče a děti, kteří jsou s námi nejaktivněji zapojeni do programu ekoškola, se sešli již 2. týden v září a pustili se do práce. Letos své cíle směřujeme na zlepšení prostředí a vody. A než chcete zachraňovat svět, musíte si nejprve zamést před svým prahem. Proto se letos vrháme na údržbu naší krásné ekozahrady.

Proto už v září proběhla první schůzka ekotýmu na niz jsme se vrhli do práce. Trhali ostružiny,  a vařili marmeládu, odplevelovali zahradu a upravovali vrbový tunel a jiné činnnosti, dokud nám to počasí jestě dovolilo.

Říjen

Na říjnové schůzce Ekotýmu 12.10. 2017  jsme malovali ilustrace do pohádkové knihy o vodě. Věříme, že prodejem této knihy o zakleté vodě, která zrcadlí problém dnešní společnosti o znečištění vody, se nam díky ilustracím našich děti podaří získat finance na zakoupení čističky vody pro naši mateřskou školu.V dnešní vodě se vyskytují pesticidy, psychotropní látky a dokonce i antikoncepce, což způsobuje další problém dnešní populace a to neplodnost mužů.

My chceme vyzkouset aplikovat čističku do naší mateřské školy a nejprve vyzkoušet rozdil  kvality vody třeba na pokusech s rostlinami. Fotky z našich schůzek jsou vystavené před MŠ, přjďte se podívat, jací jsme pilní mravenečci.

18.října se pořádalo setkání Videčských seniorů a naši šikovní staršáci připravili babičkám a dědečkům vystoupení o námořnících. Byli moc šikovní a měli velký úspěch.

20. října se uskutečnil v naší mateřské škole den otevřených dveří, pro učitelky z našeho regionu aby měly možnost načerpat další inspirace. Školka se pyšnila podzimní výzdobou a úchvatnými podzimníčky, které vytvořili rodiče spolu s dětmi. Seniorka A.V. z Vidče přispěla finančním příspěvkem a za to jí děkujeme.

25.10. jsme v naší MŠ uspávali broučky, kteří se po světýlkovém tradičním Videčském průvodu rozhodli zažít dobrodružství, zahrát si na broučky a přespat ve školce přes noc bez maminky. Nejprve celý kolektiv MŠ přivítal průvod světelnou diskotékou a dále si průvod mohl prohlédnout terasu MŠ vyzdobenou rozsvícenými podzimníčky a bubáčky.

Listopad

S dětmi si hrajeme s přírodninami,užíváme posledních slunečných dní, sbíráme kaštany, lístečky, šišky a taky jsme houbařili. Padá listí zlaté žluté, je ho plná zahrada….A náš Ekotým sejde 15.3. 2017 a naši zahradu pěkně pohrabeme a zazimujeme. Pak už budeme čekat jen na sněhové vločky.

Zapsala Pavlína Parks

Příklad dobré praxe z MŠ Vidče

Příklad dobré praxe z MŠ Vidče

KRESLENÍ NA MALÉ KARTIČKY A ROLE

Při společné práci s dětmi se nám osvědčil postup grafického znázornění na malé kartičky.

Když společně tvoříme třeba analýzu, plán činností či ekokodex, není možné aby všechny děti najednou zaznamenávaly na jeden velký zázmový arch ve stejnou dobu. Děti si zavazejí a vzájemně se ruší. Osvědčil se nám systém malých kartiček. Stále mám připravené nastříhané malé kartičky- čtverečky bílého papíru, které jsou k dispozici k zaznamenávání poznámek či kresbiček.Také jsme pochopili že ne všechny děti jsou nadaní malíři, a posléze jejich kresbám rozumí jen oni sami. Proto se snažíme o dělení rolí, zdatnější kresliči vždy kreslí, méně zdatní jsou lepiči, nebo střihači. Kreslit samozřejmě necháváme všechny děti, které mají zájem ale pro jistotu pak uvedeme symboly dva, tedy 2 kresby aby aspoň jedna z nich byla srozumitelná.Po nakreslení jednotlivých výjevů pak kartičky nalepíme na jeden záznamový arch a tím vytvoříme jeden dokument, například společný plán činností.

Zapsala : Pavlina Parks

 

 

PŘÍŠTÍ 4. SCHŮZKA EKOTÝMU ČTVRTEK 8. 2. 2018

 

PŘÍŠTÍ 4. SCHŮZKA EKOTÝMU

ČTVRTEK 8. 2. 2018

od 15:30 hodin

Budeme vyhodnocovat, řešit organizaci prodeje kalendářů.(výtěžek jde na zakoupení čističky pro MŠ)

Prosíme aby se zúčastnili hlavně ti rodiče, kteří nám mohou pomoci s auditem v březnu a přijít přes den na pohovor do MŠ , ideálně nějaké maminky na mateřské.Vítáni jsou všichni i ti, kteří nejsou v EKOTÝMU.)

MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ LEDEN 2018

Monitorování vyhodnocování leden 2018

 

DĚTI UDĚLILY SMAJLÍKY K TĚM ŮKOLŮM KTERÉ JSOU JIŽ SPLNĚNY

PLÁN ČINNOSTÍ, CÍLE, PROSINEC 2017

PLÁN ČINNOSTÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALÝZY

PROSINEC 2017

Z analýzy nám vyplynulo, že co se týče vody, máme u nás v MŠ téměř všechno v pořádku, kohoutky nekapou, šetříme vodou, WC máme úsporné, používáme šetrné čistící prostředky. Jediné co nás napadlo je tedy prozkoumat kvalitu vody.

Jak to udělat? Pomocí pokusů. Jeden z pokusů by mohl být koncipován takto: Budeme pozorovat například 2 kytky v květináči. Jednu budeme zalévat vodou y MŠ a jednu vodou z čističky. Uvidíme pak výsledek.

No jo, ale kde vzít čističku? Zkusíme si na ni vydělat peníze. Jak? Prodejem. Prodejem čeho?

Prodejem knihy Pohádky o vodě nebo prodejem kalendáře na rok 2018 s našimi kresbami a vodě. Víla Hela, která s námi spolupracuje a je také naší členku Ekotýmu je zároveň spisovatelka. Napíše nám knihu a my k ní uděláme ilustrace.

A takto nam vznikl cíl 1.

Cíl 2 je vedlejší, méně náročný a vyplynul bezprostředně z analýzy.

STANOVENÍ CÍLŮ

CÍL 1: PROZKOUMAT KVALITU VODY PROSTŘEDNICTVÍM POKUSŮ= DÍKY ZAKOUPENÍ ČISTIČKY

CÍL 2: PÉČE O PŘÍRODNÍ UZAHRADU, VYUŽITÍ UŽITKOVÉ VODY, ZÍSKAT NÁDRŽ NA UŽITKOVOU VODU

 

Toto je náčrt plánu činností výstup z analýzy.

 

Tento obrázek znázorňuje průběžné plánování jak splníme cíl a to získání nádoby na dešťovou vodu. Momentálně víme kdo ma zodpovědnost za naplnění cíle (dětský ekotým). ŠIPKY znázorňují možná řešení, následně tam dolepíme, kdo fotku osoby, která bude za řešení zodpovědná.... a následně hodnocení znda to byla cesta schůdná či neschůdná.

 

 

NA NÍŽE UVEDENÉ FOTOGRAFII VYRÁBÍME PODROBNÝ PLÁN ČINNOSTÍ DEFINUJEME ÚKOLY A ZODPOVĚDNOSTI

ANALÝZA A KROKY listopad 2017

3. SCHŮZKA EKOTÝMU

ANALÝZA A KROKY 15.11.2017

KRESLÍME KROKY

ANALÝZA FÁZE 1: ŠPION KAČKA KONTROLUJE JESTLI KAPE KOHOUTEK

 

ŠPIONKY MARIČKA A AGATKA KONTROLUJÍ JESTLI NEPROTÉKAJÍ ZÁCHODY

 

ŠPIONKY EMČA A ANIČKA SLEDUJÍ DŘEZ U PANÍ KUCHAŘKY V KUCHYNI

ANALÝZA FÁZE 2: VYRÁBÍME ANALÝZU, GRAFICKY ZPRACOVÁVÁME.KRESLÍME SO JSME ZJISTILI.

ANALÝZA FÁZE 3: LEPÍME ANALÝZU, A HODNOTÍME SMAJLÍKY CO JSME ZJISTILI

Více článků...