Vystoupení POPELÁŘI

Nácvik tohoto vstoupení pro šíření osvěty třídění odpadů a ochrany přírody.