ZAPOJUJEME SE do kampaně OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

JIŽ VLONI JSME SE ÚČASTNILI TÉTO VÝZVY. LETOS TO ZKUSÍME ZNOVA A ZKUSÍME ZAPOJIT I ZÁKLADNÍ ŠKOLU.Výzva proběhne od 6.4. do 12.4.2020

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2020


7 dní, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět!

"Nepřijela jsem sem prosit světové lídry, aby se začali starat. Ignorovali jste nás v minulosti a budete nás ignorovat i dál… Naučila jsem se, že nikdy nejste příliš malí na to, abyste mohli něco změnit!"

Studentka Greta Thunbergová ve svém proslovu světovým lídrům na klimatické konferenci.

 

Milí Ekotýmáci, milé Ekoškoly!

V dubnu tohoto roku rozjedeme KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ model 2. Opět nás bude čekat 7 výzev a 7 dní během kterých budeme mít za úkol zapojit co nejvíc lidí z našeho okolí. V roce 2019 se 82 Ekoškolám podařilo zapojit přes 16 tisíc lidí, kteří díky tomu, že se jen na chvíli omezili dokázali společně o trochu zlepšit svět!

 

Cílem kampaně je ukázat lidem v našem okolí, že nemusíme dělat jen radikální změny v boji proti klimatickému rozvratu, ale že stačí aby každý z nás změnil některé své návyky. A změna neznamená nutně zhoršení kvality života, právě naopak. Každý jedinec si může vybrat, kolik výzev chce plnit. Může to být jedna nebo klidně všechny! Důležitá je dlouhodobost, vydržet plnit výzvu celý týden!

 

Na začátku března nejpozději bude vyhlášeno 7 výzev, které se budou z většiny opakovat z minulého roku. Čím více škol se zapojí tím lépe.
Již teď se můžete přihlašovat zde: PŘIHLÁŠKA DO KAMPANĚ

 

MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ

JEDNA VELKÁ

Kampaň obyčejného hrdinství


Na změnu klimatu mají velký vliv skleníkové plyny, které v atmosféře zachytávají sluneční paprsky do tepelné pasti. Tyto plyny (například oxid uhličitý) vznikají spalováním fosilních paliv nebo je produkují během svého metabolismu miliardy krav, chovaných dnes na planetě k produkci masa. V České republice je největším producentem oxidu uhličitého průmysl, hlavně elektrárny a pak automobilová doprava.

Vůle státu nebo průmyslníků ke snížení produkce oxidu uhličitého je nízká. Pokud tedy není motivace ze shora, je dobré ji tlačit ze zdola. Čím více lidí bude zlepšovat svět malými kroky, které budou bojovat proti klimatickým změnám, tím větší bude jejich vliv na státní instituce i průmyslníky. Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky!

 

 

Jan Smrčka

Vedoucí programu Ekoškola v České republice

www.ekoskola.cz www.eko-skolky.cz Facebook Ekoškola YouTube Ekoškola

www.terezanet.cz Facebook TEREZA YouTube TEREZA

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 
Haštalská 17, 110 00 Praha 1
tel.: 603 147 167

 

Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním.

Vaše pomoc nám umožňuje dlouhodobě učit děti, aby se chovaly šetrně k životnímu prostředí. Podpořte TEREZU a její aktivity finančním darem.

Děkujeme za Vaši důvěru!