Třídy

 

Provoz školky 6:30 – 16:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Třída Berušky

 

Pedagogičtí pracovníci:
Jana Martinková – učitelka MŠ
Jitka Kadlubiecová – učitelka MŠ

Věra Pokorná - asistent

 

Charakteristika Třídy

Do třídy Berušek bylo v letošním školním roce 2019/20 zapsáno 17 dětí ve věku 2,5 – 4 let, z toho 10 děvčat a 18 chlapců.

Aby péče o naše nejmenší byla zajištěna co nejlépe,od ledna nastoupila asistentka pedagoga paní Věra Pokorná.Snažíme se o to,aby děti do školky chodily rády,těšily se z nových zážitků a poznávání.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího plánu „Ve školce je nám hej, proto do ní utíkej“. Září probíhá v duchu adaptace na nové prostředí, aby dítě bez přítomnosti matky citově nestrádalo, začlenilo se do kolektivu vrstevníků. Pobyt v MŠ podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řeči. V tomto období pátrá po příčinách jevů, které se mu snažíme přístupným způsobem vysvětlit v odpovědích na otázku „Proč?“

Zabezpečujeme dostatek tělesné aktivity, klademe důraz na každodenní pobyt dítěte venku. Upevňujeme pocit bezpečí a jistoty, rozvíjíme sebevědomí. Podporujeme radostné prožívání, samostatnost, chválíme za úspěch a povzbuzujeme při neúspěchu. Postupně se učíme dodržovat základní pravidla chování a jednání.  Uplatňujeme názorné pomůcky, fantazii, tvořivost, zapojení do činností co nejvíce smyslů dítěte.

 

MEZI NAŠE LETOŠNÍ BERUŠKY PATŘÍ

BAREŠOVÁ   JULIE

FAKSOVÁ   JOHANA

FAKSOVÁ   MARIE

FUSEK  PETR

GERLA   JONÁŠ

GLÓZOVÁ  GABRIEL

HERYÁNOVÁ SOFIE

HROMADOVA KLÁR

JAKUBIKOVÁ  EMA

JURAJDOVÁ  ELIŠKA

JUŘÍČEK  Matěj

JUŘÍČKOVÁ  Justýna

KOVÁŘ  MATYÁŠ

KULIŠŤÁKOVÁ Johan

MIČKALOVÁ Charlota

MIKUDOVÁ  LAURA

PASTOREK  VÁCLAV

POSPĚCH VÍT

RANDUS  ŠIMON

RUBNEROVÁ ADÉLA

ŠRÁMKOVÁ TEREZA

VALOVÁ ROZÁLIE

VÁVROVÁ  TEA

VRTALOVÁ  TEREZA

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída sluníčka

 

Pedagogičtí pracovníci:
Hana Crhová – ředitelka MŠ
Pavlina Parks– učitelka MŠ

Charakteristika Třídy

V letošním školním roce 2019/2020 je do heterogenní třídy Sluníčka zapsáno 27 dětí, z toho 22 chlapců a 5 děvčat ve věku od 4 do 6 let. 14 dětí by příští školní rok mělo nastoupit do ZŠ. Ve třídě s dětmi pracují dvě paní učitelky s odpovídající kvalifikací.

Náš třídní vzdělávací program vychází z obsahu „Rámcového vzdělávacího programu“, tj. z pěti vzdělávacích oblastí – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Tematický plán s náměty na seznamování jsme nazvali „Všem se nám tu dobře žije, vždyť jsme školka HARMONIE“. TVP je zaměřen na výtvarné, hudební a sportovní činnosti (saunování, tenis, plavání, lyžování, lehkoatletické disciplíny). Dále je celoročně využíván zpracovaný projekt školního plánu EVVO s názvem ,,V přírodě je nám hej, proto do ní utíkej!“, který je zaměřen na aktivity spojené s přírodou – seznamováním, pobytem a činnostmi v přírodě, ochranou životního prostředí.

Každý tematický blok je rozpracován do podtémat, primárně podle ročních období a aktuálně podle probíhajících svátků, sekundárně navazuje na prožitky dětí, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Časový plán bloků je orientační, umožňuje tedy flexibilní práci s ohledem na aktuální možnosti a výsledky evaluačních činností.

 

Logopedická péče je zajištěna logopedickou asistentkou Alenou Petruželovou 1x týdně 3 hodiny.

 

Našimi letošními sluníčky jsou:

BARABÁŠ  RENÉ

BAREŠ  KRYŠTOF

CÁB  ŠTĚPÁN

DUDA MIKULÁŠ

GALČANOVÁ  SÁRA

GLÓZA  DANIEL

HAJNÝ JIŘÍ

HROMADA MATYÁŠ

HURTÍKOVÁ  Verunka

JURČOVÁ DANIELA

JŮVA  MATOUŠ

KRAMOLIŠ  JAKUB

KUBIŠ RICHARD

KUBĚJ  DENIS

LUŠOVSKÝ  LUCAS

MACHALEC DAVID

MAKUKA  TOMÁŠ

MIKUDA JAN

PARKS  NIKOLAS

PETRUŽELOVÁ NELA

POLEDNÍK  PATRIK

RYBOŇ  SAMUEL

ŠIMURDA  KAREL

ŠOKALOVÁ NELA

ŠRÁMEK  VOJTA

VALČÍK FILIP

VALČÍK  DOMINIK

 

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1. Nerozmazlujte mě.

Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu-já vás jen zkouším.

2. Nebojte se být přísní a pevní.

Mám to raději-cítím se tak bezpečnější.

3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.

Musím spoléhat na Vás, že je včas odhalíte.

4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem.

Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

5. Nehubujte, nenadávejte nedomlouvejte mi na veřejnosti.

Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.

Nabourává mi to můj smysl pro hodnoty.

7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a.

Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která ohrožuje.

8. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.

Dokážu se s nimi vyrovnat.

9. Nechraňte mě přede všemi následky mého jednání.

Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

10. Nesekýrujte mě.

Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

11. Nedávejte ukvapené sliby.

Pamatujte si,že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12. Nezapomeňte,že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl.

Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.

Dostanu strach a pak lžu.

14. Nebuďte nedůslední.

To mě úplně mate.

15. Neříkejte mi,že mě nemáte rádi.

I když někdy dělám příšerné věci.

16. Neříkejte,že mé obavy a strach jsou hlouposti.

Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte.

17. Nesnažte se mi namluvit,že jste dokonalí a bezchybní.

Hrozně mě šokuje, když zjistím,že to tak není.

18. Nikdy si nemyslete,že je pod vaši důstojnost se mi omluvit.

Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

19. Nezapomínejte,jak rychle dospívám.

Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím–snažte se.

20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.

Ale to vám nemusím říkat, že ne?

CÁB ŠTĚPÁN