Třídy

 

Provoz školky 6:30 – 16:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Třída berušky

 

Pedagogičtí pracovníci:
Jana Martinková – učitelka MŠ
Jitka Kadlubiecová – učitelka MŠ

Věra Pokorná - asistent

 

Charakteristika Třídy

Do třídy Berušek bylo v letošním školním roce 2018 – 2019 zapsáno 28 dětí ve věku 2,5 – 4 let, z toho 10 děvčat a 18 chlapců.

Aby péče o naše nejmenší byla zajištěna co nejlépe,od ledna nastoupila asistentka pedagoga paní Věra Pokorná.Snažíme se o to,aby děti do školky chodily rády,těšily se z nových zážitků a poznávání.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího plánu „Ve školce je nám hej, proto do ní utíkej“. Září probíhá v duchu adaptace na nové prostředí, aby dítě bez přítomnosti matky citově nestrádalo, začlenilo se do kolektivu vrstevníků. Pobyt v MŠ podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řeči. V tomto období pátrá po příčinách jevů, které se mu snažíme přístupným způsobem vysvětlit v odpovědích na otázku „Proč?“

Zabezpečujeme dostatek tělesné aktivity, klademe důraz na každodenní pobyt dítěte venku. Upevňujeme pocit bezpečí a jistoty, rozvíjíme sebevědomí. Podporujeme radostné prožívání, samostatnost, chválíme za úspěch a povzbuzujeme při neúspěchu. Postupně se učíme dodržovat základní pravidla chování a jednání.  Uplatňujeme názorné pomůcky, fantazii, tvořivost, zapojení do činností co nejvíce smyslů dítěte.

 

 

 

 

MEZI NAŠE LETOŠNÍ BERUŠKY PATŘÍ

BARABÁŠ   RENÉ

BAREŠ    KRYŠTOF

CÁB ŠTĚPÁN

FENDRYCHOVA R

GALČANOVÁ   SÁRA

GLÓZA    DANIEL

HERYÁNOVÁ SOFIE

HROMADOVÁ KLÁRA

HURTÍKOVÁ  VERONIKA

JURAJDOVÁ ELIŠKA

JŮVA MATOUŠ

KRAMOLIŠ    JAKUB

KUBĚJ   DENIS

LUŠOVSKÝ   LUCAS

MAKUKA TOMÁŠ

MIKUDOVÁ LAURA

NOVÁK ONDŘEJ

PARKS   NIKOLAS

PASTOREK  VÁCLAV

POLEDNÍK PATRIK

RUBNEROVÁ ADÉLA

RYBON SAMUEL

RANDUS ŠIMON

ŠIMURDA    KAREL

ŠRÁMEK   VOJTA

ŠRÁMKOVÁ TEREZA

VALČÍK      DOMINIK

VÁVROVÁ TEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída sluníčka

 

Pedagogičtí pracovníci:
Hana Crhová – ředitelka MŠ
Pavlina Parks– učitelka MŠ

Charakteristika Třídy

V letošním školním roce 2018 – 2019 je do heterogenní třídy Sluníčka zapsáno 28 dětí, z toho 16 chlapců a 12 děvčat ve věku od 4 do 6 let. 21 dětí by příští školní rok mělo nastoupit do ZŠ. Ve třídě s dětmi pracují dvě paní učitelky s odpovídající kvalifikací.

Náš třídní vzdělávací program vychází z obsahu „Rámcového vzdělávacího programu“, tj. z pěti vzdělávacích oblastí – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Tematický plán s náměty na seznamování jsme nazvali „Všem se nám tu dobře žije, vždyť jsme školka HARMONIE“. TVP je zaměřen na výtvarné, hudební a sportovní činnosti (saunování, tenis, plavání, lyžování, lehkoatletické disciplíny). Dále je celoročně využíván zpracovaný projekt školního plánu EVVO s názvem ,,V přírodě je nám hej, proto do ní utíkej!“, který je zaměřen na aktivity spojené s přírodou – seznamováním, pobytem a činnostmi v přírodě, ochranou životního prostředí.

Každý tematický blok je rozpracován do podtémat, primárně podle ročních období a aktuálně podle probíhajících svátků, sekundárně navazuje na prožitky dětí, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Časový plán bloků je orientační, umožňuje tedy flexibilní práci s ohledem na aktuální možnosti a výsledky evaluačních činností.

 

Logopedická péče je zajištěna logopedickou asistentkou Alenou Petruželovou 1x týdně 3 hodiny.

 

Našimi letošními sluníčky jsou:


1.

BORTLOVÁ AMÁLIE

2.

BUKOVJAN PETR

3.

CÁB MATYÁŠ

4.

CÁBOVÁ AGÁTA

5.

DIVÍN JIŘÍ

6.

DUDA MIKULÁŠ

7.

DVOŘÁKOVÁ ANNA

8.

FARMAČKA LUKÁŠ

9.

HAJNÁ BARBORA

10.

HAJNÝ JIŘÍ

11.

HROMADA MATYÁŠ

12.

JURČOVÁ DANIELA

13.

KRAMOLIŠOVÁ MARIKA

14.

KRIST DANIEL

15.

KUBĚJA FILIP

16.

KUBIŠ RICHARD

17.

MALÉŘ DOMINIK

18.

MIKUDA JAN

19.

PÁLENÍČKOVÁ KLÁRA

20.

PASTOREK ANTONÍN

21.

PASTORKOVÁ KAMILA

22.

PETRUŽELOVÁ ANNA

23.

PETRUŽELOVÁ NELA

24.

RANDUS ŠTĚPÁN

25.

RUBNER FRANTIŠEK

26.

ULRYCHOVÁ KATEŘINA

27.

VALČÍK FILIP

28.

VRTALOVÁ ANEŽKA

 

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1. Nerozmazlujte mě.

Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu-já vás jen zkouším.

2. Nebojte se být přísní a pevní.

Mám to raději-cítím se tak bezpečnější.

3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.

Musím spoléhat na Vás, že je včas odhalíte.

4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem.

Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

5. Nehubujte, nenadávejte nedomlouvejte mi na veřejnosti.

Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.

Nabourává mi to můj smysl pro hodnoty.

7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a.

Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která ohrožuje.

8. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.

Dokážu se s nimi vyrovnat.

9. Nechraňte mě přede všemi následky mého jednání.

Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

10. Nesekýrujte mě.

Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

11. Nedávejte ukvapené sliby.

Pamatujte si,že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12. Nezapomeňte,že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl.

Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.

Dostanu strach a pak lžu.

14. Nebuďte nedůslední.

To mě úplně mate.

15. Neříkejte mi,že mě nemáte rádi.

I když někdy dělám příšerné věci.

16. Neříkejte,že mé obavy a strach jsou hlouposti.

Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte.

17. Nesnažte se mi namluvit,že jste dokonalí a bezchybní.

Hrozně mě šokuje, když zjistím,že to tak není.

18. Nikdy si nemyslete,že je pod vaši důstojnost se mi omluvit.

Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

19. Nezapomínejte,jak rychle dospívám.

Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím–snažte se.

20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.

Ale to vám nemusím říkat, že ne?

CÁB ŠTĚPÁN