Jsme dvojtřídní mateřská škola s kapacitou 56 dětí ve věku od dvou do šesti let. Školka se nachází uprostřed obce Vidče. Je obklopena rodinnými domky a zelení. Nespornou výhodou je blízkost lesů, luk, kopců a strání. Pohyb ve volné přírodě umožňuje dětem zdravý růst. Úplně přirozeně si pak uvědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života, váží si ji, milují a jsou ochotny ji chránit.

V budově se nacházejí dvě oddělení. V přízemí se scházejí nejmladší děti BERUŠKY a v poschodí  předškoláci SLUNÍČKA. Ke svým hrám využívají třídy, které jsou rozděleny na pracovní koutky pro různé druhy činností a prostornou hernu. Vybavení nábytkem, hračkami a pomůckami je na velmi dobré úrovni. Hračky jsou umístěny tak, aby k nim měly děti přístup, svobodně se rozhodovaly, ale také se učily udržovat pořádek. Jak se střídají roční období, události a tradice, tak se střídá poutavá výzdoba celého prostředí. Na ní se podílejí jak zaměstnanci, tak především děti svými kouzelnými výtvarnými pracemi. Školka má také svou kuchyni, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Vyváženost a pestrost stravování je pro nás důležitá. Záleží nám na spokojenosti rodičů i dětí. Chceme, aby jedly v pohodě, bez stresu a hlavně, aby jim chutnalo.

Kolem budovy se rozprostírají dvě velké zahrady, které jsou celoročně využívány. Na první je dostatek místa i pomůcek k pohybovým aktivitám-hřiště, terasy, domeček, dvě pískoviště, laboratoř, houpačky, horolezecká stěna, prolézačky, rozrostlé lískové keře, vrbový tunel… Dominantou je velká dřevěná loď, na které si děti s oblibou hrají a zkoušejí svoje schopnosti. Přírodní zahrada s altánem a jezírkem je bohatě osázená stromky, keři a záhony. Slouží především k poznávání, tvoření a vnímání všemi smysly. Snažíme se chránit životní prostředí a to tak, aby děti věděly, že všechno má svůj řád, návaznost, své místo. Chceme žít v HARMONII s přírodou a udržet jí nejen čistou, zdravou, ale také krásnou a neponičenou. Při rozvíjení samostatného a zdravě sebevědomého dítěte cestou přirozené výchovy úzce spolupracujeme s rodinou.

O celou pohodu a příjemné prostředí vašich dětí v MŠ se starají tito zaměstnanci:

Ředitelka:Hana Crhová
Učitelky:Jana Martínková,
Jitka Kadlubiecová,
Bc. Alena Chumchalová
Ekonomka:Ludmila Maléřová
Vedoucí stravování:Soňa Šejnohová
Koordinátorka Ekoškoly:Bc. Alena Chumchalová,
Bc. Pavlína Parks
Hana Crhová
Kuchařka:Jana Faksová
Uklízečka:Šárka Burová
Pedagogický asistent:Silvie Divišová,
Tereza Foukalová
Školní asistent:Zuzana Chmelařová
Zahradník:
Školník:Vladimír Fabián

CO NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ?

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada se pyšní přírodní zvonkohrou, tunelem, lezoucím totémem, vyvýšenými záhony, ještěrkovníkem, krásným jezírkem obklopeným přírodninami se starou vrbou a vodníkem. Dále pak můžete na zahradě najít  kruh nerostů, ovocné stromy a keříky. Nedílnou součástí je krtčí jáma ke které vede skalkový chodníček, bylinková spirála, a také zelená učebna-pergola se zelenou, rostlinami porostlou střechou kterou děti a učitelky mohou využít k vyučování venku na čerstvém vzduchu. Zahrada se rozprostírá na východní straně školky a tvoří krásně  součást venkovní knihovny. Hlavní myšlenkou zahrady bylo vytvořit nejen vzdělávací ale i relaxační centrum pro Videčské občany kde si mohou posedět u rybníčka, třeba s knihou vypůjčenou z místní knihovny.

 

Saunování

Saunování bude dětem nabídnuto 1x týdně, počínaje měsícem listopad. Saunování je volitelné. Cena se pohybuje mezi 50-70 KČ za jednu saunu, podle zájmu a počtu dětí. Do sauny chodí především děti ze staršího oddělení, ale přihlásit se mohou i děti mladší. Cena se platí v den sauny.

Plavání

Plavecký výcvik se obvykle uskuteční v druhém pololetí. Je to program pro staršáky, podle počtu může být doplněn mladšími dětmi. Jezdí se jedenkrát týdně po dobu 10 týdnů. Cena se pohybuje zhruba okolo 500-600 korun, podle počtu dětí. Cena je včetně vlastní dopravy privátniho autobusu. Platí se předem.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik obvykle probíhá v měsících Leden-Únor. Je to program pro děti předškolního věku, podle počtu může být doplněn mladšími dětmi. Kurz trvá jeden týden. Jezdí se denně, na celé dopoledne. V pátek probíhá slavnostní ukončení a Olympiáda, na kterou jsou rodiče přizváni. Možnost zapůjčení veškeré výbavy za příplatek. Cena kurzu přibližně okolo 1800 Kč. Cena se platí předem. Rezervace a registrace nutná online. Detaily budou upřesněny během podzimu.

Jsme Ekoškolka

V roce 2013-14  jsme se zapojili do pilotniho programu “ekoškolka.” Úspěšně jsme ho absolvovali a tento rok už je našim SEDMÝM rokem kdy jsme zapojeni v programu Ekoškola a zároveň JSME PÁTÝM ROKEM DRŽITELI TITULU EKOŠKOLA.

Program spočívá ve zlepšení naší školičky což se týče nejen prostředí ale i jídla, odpadu, šetření vody apod.

Ustanovili jsme ekotým který se skládá z dětí a dospělých. Seznamujeme děti s pravidly v přírodě a vedeme je k uvědomování si našich přírodnich zdrojů a jejich důležitost. Děti mají právo vyjádřit svůj názor, co by chtěly ve školce změnit, a ustanovením jejich rolí se učí zodpovědnosti. Máme děti kontrolory vody, odpadu, jídla, prostředí, zvířátek, rybek, apod. Klíčíme mungo a sladíme medem. Sbíráme bylinky a učíme se o nich.

Dětem se jejich funkce líbí a jsou na ně pyšné.

Věříme, že pomáháme nejen sobě ale i životnímu prostředí okolo nás.

V ÚNORU 2016 JSME ZÍSKALI POPRVÉ TITUL EKOŠKOLA, V ČERVNU 2018 JSME SI HO OPĚT OBHÁJILI A V ČERVNU 2020 NÁM BYL TITUL UDĚLEN JIŽ POTŘETÍ.