Provoz školky 6:30 – 16:00


TŘÍDA BERUŠKY

Pedagogičtí pracovníci:

Jana Martinková – učitelka
Jitka Kadlubiecová – učitelka

Tereza Foukalová – asistent pedagoga
Zuzana Chmelařová – školní asistent

Charakteristika třídy:

Do třídy Berušek bylo v letošním školním roce 2023/24 zapsáno 26 dětí, z toho 14 děvčat a 12 chlapců.  Ve třídě je přijato jedno dítě se speciálními vzdělvácími potřebami a k nim umístěni osobní asistent.

Aby péče o naše nejmenší byla zajištěna co nejlépe, zkvalitnění péče a individuální přístup při adaptaci dětí zajišťuje mimo paní učitelky také asistent pedagoga Silvie Divišová. Snažíme se o to, aby děti do školky chodily rády, těšily se z nových zážitků a poznávání.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího plánu „Ve školce je nám hej, proto do ní utíkej“. Září probíhá v duchu adaptace na nové prostředí, aby dítě bez přítomnosti matky citově nestrádalo, začlenilo se do kolektivu vrstevníků. Pobyt v MŠ podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řeči. V tomto období pátrá po příčinách jevů, které se mu snažíme přístupným způsobem vysvětlit v odpovědích na otázku „Proč?“

Zabezpečujeme dostatek tělesné aktivity, klademe důraz na každodenní pobyt dítěte venku. Upevňujeme pocit bezpečí a jistoty, rozvíjíme sebevědomí. Podporujeme radostné prožívání, samostatnost, chválíme za úspěch a povzbuzujeme při neúspěchu. Postupně se učíme dodržovat základní pravidla chování a jednání.  Uplatňujeme názorné pomůcky, fantazii, tvořivost, zapojení do činností co nejvíce smyslů dítěte.


TŘÍDA SLUNÍČKA

Pedagogičtí pracovníci:

Hana Crhová – ředitelka
Bc. Alena Chumchalová – učitelka
Silvie Divišová – asistent pedagoga

Charakteristika třídy:

V letošním školním roce 2023/2024 je do heterogenní třídy Sluníčka zapsáno 27 dětí, z toho 14 chlapců a 13 děvčat. 22 dětí by příští školní rok mělo nastoupit do ZŠ. Ve třídě je přijato jedno dítě se speciálními vzdělvácími potřebami a k nim umístěni osobní asistent.

Náš třídní vzdělávací program vychází z obsahu „Rámcového vzdělávacího programu“, tj. z pěti vzdělávacích oblastí – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Tematický plán s náměty na seznamování jsme nazvali „Všem se nám tu dobře žije, vždyť jsme školka HARMONIE“. TVP je zaměřen na výtvarné, hudební a sportovní činnosti (saunování, tenis, plavání, lyžování, lehkoatletické disciplíny). Dále je celoročně využíván zpracovaný projekt školního plánu EVVO s názvem ,,V přírodě je nám hej, proto do ní utíkej!“, který je zaměřen na aktivity spojené s přírodou – seznamováním, pobytem a činnostmi v přírodě, ochranou životního prostředí.

Každý tematický blok je rozpracován do podtémat, primárně podle ročních období a aktuálně podle probíhajících svátků, sekundárně navazuje na prožitky dětí, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Časový plán bloků je orientační, umožňuje tedy flexibilní práci s ohledem na aktuální možnosti a výsledky evaluačních činností.


Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1. Nerozmazlujte mě.

Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.

2. Nebojte se být přísní a pevní.

Mám to raději – cítím se tak bezpečnější.

3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.

Musím spoléhat na Vás, že je včas odhalíte.

4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem.

Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

5. Nehubujte, nenadávejte nedomlouvejte mi na veřejnosti.

Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.

Nabourává mi to můj smysl pro hodnoty.

7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a.

Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která ohrožuje.

8. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.

Dokážu se s nimi vyrovnat.

9. Nechraňte mě přede všemi následky mého jednání.

Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

10. Nesekýrujte mě.

Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

11. Nedávejte ukvapené sliby.

Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12. Nezapomeňte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl.

Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.

Dostanu strach a pak lžu.

14. Nebuďte nedůslední.

To mě úplně mate.

15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi.

I když někdy dělám příšerné věci.

16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti.

Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte.

17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.

Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit.

Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.

Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.

Ale to vám nemusím říkat, že ne?