Mateřská škola Vidče, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 319.726,- Kč.
Projekt má název Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v MŠ Vidče a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002871.
Realizace začala 1. 1. 2017 a projekt potrvá do 31. 12. 2018.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu – školního asistenta, což umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, dále mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.


👍 Sdílejte dále: