Zaří září na léto jde stáří, zlaté slunce září…malátně a s únavou…..

Písnička pana Svěráka krásně vystihuje atmosféru prvního školního dne. Léto je sice unavené ale paní učitelky jsou odpočinuté po prázdninách a nabité novou energií a s optimizmem těší se na nové žáčky.

V mladším oddělení, ve třídě Berušek se těšíme se na třídu dětí, které už známe, ale také na nováčky. Pro ty nebývá vstup do školky jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým životním krokem. Z bezpečného prostředí domova, z blízkosti maminky se mají najednou osamostatnit a vydat se vstříc novým zážitkum. Proto bývají zářijová rána slzavým obdobím. Mít třídu plnou těch nejmenších dětí je pro nás silnou motivací vymýšlet programy, které je naplno zaujmou. Povídáme si, hrajeme divadlo různé hry, zpíváme, kreslíme, cvičíme. Vzájemně se poznáváme a oťukáváme. Zabydlujeme se v novém prostředí a zvykáme si na jednoduchá pravidla. Koncem září je atmosféra u maličkých berušek radostnější, děti nám začínají více důvěřovat a těší se na hračky a kamarády.

Jana Martinkova

Třída staršáčků čili sluníček se nám letos pochlapila a to doslova, máme tam 22 chlapečků ze kterých jistě brzy vyrostou statní chlapi. Pět princezen se mezi nimi ztrácí a musíme si je hýčkat jako poupátka růží. Třída má sice typický bojovný charakter, hned je z nich komando, hned zase piráti, hned mají meče, nebo je třída plná dopravnich značek a objížďek, ale umějí si i krásně stavit ze stavebnice pony, skládat puzzle, jsou tvořiví a se stavitelských duchem. Děti velmi pěkně uklízí, je vidět že je paní učitelky pěkně naučily v mladším oddělení co se sluší a patří.

Zkusili jsme se tedy už i vydat na první větší výlety. Po jednom vhodném popršeném ránu jsme vyrazili na houby. A co jich tam všude bylo. Děti se nejen učí poznávat houby, ale i les, přírodniny a vnímají další znaky přírody. Děti se učí překonávat překážky, překračovat houští, bojovat s malináčím, které mě drží za nohavici a všeobecně na nerovném povrchu zdokonalují hrubou motoriku. Věřte, že pro všechny je chůze lesem zajímavá, ale pro některé velmi fyzicky náročná vzhledem k tomu, že se v dnešní době jezdi obvykle všude autem.

Poslední týden v září jsme se vzpravili na exkurzi na farmu na Hradisko, podívat se na zvířátka. Tyto výchovně vzdělávací programy nám umožňuje SZTŠ Rožnov. Zajistí nám odvoz, svačinky a jejich žáci na praxi na statku na Hradisku se pak věnují našim dětem. Děti shlédly prasátka v chlívcích, koníky, kravičky, slepičky, králíčky kočičky a jiné.

Absolvovali jízdu na koníkovi a mohli si i sednout do traktoru. Tímto věříme, že už v tak útlém věku je třeba vest děti k pozitivnímu vztahu ke zvířatům a přírodě, k uvědomování si přírodních zdrojů a koloběhu potravinového řetězce, potravin, učit je neplýtvat a vážit si lidské fyzické práce. Mise splněna, dětem se líbilo a hezky se unavily.

Září uteklo jak voda a už se těšíme, jestli nám měsíc říjen přinese ještě babí léto, nebo aspoň pěkné počasíčko na stavění podzimníčků a pochod broučků.

Bc. Pavlína Parks


👍 Sdílejte dále: