Vážení rodiče předškoláků,

vzdělávání dětí v posledním roce předškolního věku je kritickým a klíčovým aspektem vedoucím k úspěšnému zaškolení dítěte do první třídy. Vzhledem k situaci, kdy v této době pandemie padla zodpovědnost realizování vzdělávacích aktivit na rodiče, jsme Vám nápomocni s materiály a návody jak s dětmi pracovat a rozvíjet je tak po všech stránkách. Kvůli možnosti zpětné vazby a společné  komunikace nejen mezi učiteli a rodiči, ale i vzájemně mezi rodinami jsme zvolili naše facebookové stránky MATEŘSKÁ ŠKOLKA VIDČE. Zde najdete pravidelně, od měsíce března každý týden nabídku aktivit  pro Vaše dítě, která by měla uspokojit požadavek týdenního procvičení rozvíjení matematických představ, grafomotoriky, paměti, pozornosti, kreativity a fantazie, schopnosti plnění požadavků. K tomu je týdně přidána písnička či básnička na téma stávajících tématických celků, podle kterých bychom postupovali kdyby výuka probíhala prezenčně. Dítěti můžete založit „složku úkolů“ do které mu založíte všechny pracovní listy, které vypracovalo. Budujete tímto sebevědomí dítěte, když se může zpětně ohlédnout kolik toho již dokázalo, prohlubujete v něm smysl pro zodpovědnost a pořádek. Rádi ho pak pochválíme a oceníme jeho úsilí. Prosím mějte na paměti, že podněty od nás jsou jen doporučením. Spolupráci Vám jen nabízíme na základě naší zodpovědnosti a pracovní náplně, plnění úkolů však není povinné, nebudeme od Vás vyžadovat abyste nám je předložili a nebudeme je ani hodnotit. Je to na Vašem uvážení chcete-li nebo máte-li možnost s dítětem pracovat v tomto vypjatém období. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat at už telefonicky či na facebookových stránkách.

Děkujeme Vám za spolupráci při vzdělávání naší další generace  a přejeme pevné zdraví, trpělivost.

Bc. Pavlína Parks a Hana Crhová, ředitelka

👍 Sdílejte dále: