Po téměř dvouměsíční karanténě, dětský ekotým /což je skupinka asi 7-10 staršáků / ihned zahájil svou činnost, neboť po dlouhé odmlce měl co dohánět co se týče příprav na audit. Také počasí i okonosti tomu nahrávaly.Věnoval se naplnění cíle a aktivity byly propojeny s tématem ve školním vzdělávacím plánu.

Ekotým informuje veřejnost:

Čas letí a tak je tu opět ta doba, kdy si musíme obhájit svůj titul Ekoškola.

Tentokrát pracujeme s tématem prostředí.Našim cílem, který jsme si stanovili je vytvořit motýlí louku. Chtěli bychom mít na zahradě více motýlků a více hmyzu na pozorování.S tímto ůkolem jsme začali již vloni v dubnu, pozvali jsme si pana motýláře RNDR.Lukáše Spitzera a poprosili jsme ho o radu jak s motýlí loukou začít. Pan motýlář objasnil, že motýli částečně vymizeli z krajiny proto, že lidem dnes záleží na anglických trávnících a v důsledku toho motýli nemají pastvu. Motýlci potřebují přirozenou louku, tak jak ji známe dnes už jen z vyprávění, ze starých dob, louku plnou zvonečků, chrp, kopretin,a jiných lučních květin. Naštěstí se tato semena lučních květin daji koupit pod názvem PLANTAS NATURALIS. Louku jsme vyseli a mezitím v době kdy čekáme zda motýlky přilákáme se o motýlkách učíme, kreslíme je, hrajeme si na vývoj motýla, na kukly, larvy, na badatele a sledujeme s lupami život v trávě, abychom si co nejvíce o motýlcích zapamatovali. Tímto chceme poprosit i Vás čtenáře, abyste nám pomohli s tímto ne úplně nemožným úkolem. Až budete sekat Vaši zahradu, vzpomeňte si prosím na naši snahu a podpořte nás tím, že necháte kousíček Vaší zahrady přerostlý a zalučněný. Společně motýlky přilákáme do naší vesnice.

S našimi aktivitami nyní 12.6.2020 seznámíme hodné paní auditorky z Ekoškoly, které pak uznají za vhodné, jestli je naše počínání hodno toho, aby nám tu opět na další dva roky vlála naše krásná zelená vlajka EKOŠKOLA.

Drat nám pěsti čtenáři, a pokud se to podaří, v příštím vydání se budeme pyšnit na fotce se zelenou vlajkou.

Zapsala: Bc.Pavlína Parks


👍 Sdílejte dále: