I když je už jaro v plném proudu vzpomenu na měsíc únor. Ten je již tradičně ve znamení masopustu. Jestlipak uhodnete, kde se může setkat spoustu zvířátek, pohádkových bytostí, ale i policisté, akční hrdinové a kosmonaut?  No přece na karnevalu! Tak tomu bylo i v naší školce, kde 19.2. proběhlo karnevalové veselí. Děti se pečlivě připravovaly a moc se těšily. Podílely se na výzdobě, vyráběly masky z papíru. Jako mávnutím kouzelného proutku se třídy proměnily v pohádkovou říši. Samotný den si děti užily a nenechaly nikoho na pochybách, že se umí skvěle bavit. Soutěžily, tancovaly, zpívaly a plnily mnoho rozmanitých úkolů. Nedílnou součástí každého plesu je malé občerstvení a bylo vidět, že zdravě unaveným tanečníkům moc chutná. Při promenádě masek nám přecházel zrak. Vybrat tu nejlepší nebylo možné a tak dostaly sladkou odměnu všechny. Velký dík patří všem p. učitelkám, které ještě dokáží vnímat svět očima dítěte a také rodičům, za jejich skvělou spolupráci a fantazii. Jsme rády, že navzdory složité době, se karneval uskutečnil. Všichni si odnesli diplom, malou odměnu a samozřejmě sladkosti. Ale především ničím nenahraditelné zážitky!

Ve starším oddělení proběhl měsíc březen a  půlka měsíce dubna v duchu distančního vzdělávání. Cože? Distanční vzdělávání už i v mateřské škole? Ano je to přece samozřejmé. Aspoň tato podivná pandemická doba otevřela oči lidem a rodičům, kteří měli představu, že děti si chodí do mateřské školy jen hrát a školka plní funkci hlídání.

Předškolák by měl znát a umět spoustu věcí před nástupem do ZŠ a úkolem učitelek předškolního institutu je tyto věci je naučit. Pokud děti nejsou v MŠ přítomny, nastává nouzový stav – výuka musí začít probíhat distančně, neboť předškolní vzdělávání je ze zákona povinné. Učitelka připraví a promyslí metodiku výuky, dá materiály k dispozici ale zbytek už je na rodičích, kde bohužel přebírají funkci učitelky. Tato část je extrémně obtížná zvládnout pro obě strany, jak rodiče tak dítě, neboť jejich tradiční role, které ve své sociální skupině měli se najednou dramaticky mění. Já, matka najednou nejsem matka ale učitelka, dítě není můj kluk ušatý ale žák, který samozřejmě maminku nerespektuje tak jako učitelku a na mých bedrech teď stojí zodpovědnost ho něco naučit a já vlastně ani nevím jak na to. Mimo to rodiče stále musí zvládat svou roli matky/otce, dále home office – tak zvaná práce z domu která se stala za poslední rok standartem. Není divu že se to na rodiče všechno sype.

Kritéria školní zralosti kladou důraz především na sociální zralost což zahrnuje samostatnost nejen v sebeobslužných činnostech, ale také v komunikaci a vyjadřování, dále schopnost zvládnout nová pravidla a režim, či přijmout novou autoritu nebo projevit adaptabilitu. Předškolák musí být osobnostně zralý což znamená že má schopnost seberegulace, zvládá emoce a a chápe, že ne vždy se dělá to co chci já ale “co se ted má.”

Dále se posuzuje prácechopnost, to znamená umět pracovat, vymezit priority, eliminovat nežádoucí vlivy a soustředit se jen na danou práci, umět činnost dokončit. Na neposledním místě se také hodnotí kognitivní funkce, úroveň schopností a dovedností. Zde se posuzuje vizuomotorika, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, prostorové vnímání a matematické představy. Všechny čtyři složky by měly být na přibližně stejné úrovni.

V naší mateřské škole se snažíme, aby měly o plnění domácích ukolů děti zájem. Zpříjemňujeme dětem a také rodičům výuku natáčením videí, aby děti zůstaly s paní učitelkou aspoň naoko v kontaktu. Materiály, úkoly a pracovní listy mají děti a rodiče k dispozici na sociální síti, webových stránkách, či v tištěné podobě, na výdejním okénku ředitelny mš. Rodiče nám posílají zpětnou vazbu tím, že fotí práci dětí a obrázky opět sdílejí s námi na sociálních sítích a tak je možné vést evidenci spolupráce s rodinami. Výhodou je že předškolní výchova  nemusí probíhat synchronizovaně, takže každý rodič může pracovat se svým dítětem v čase který je pro ně vhodný a shlédnout videa ve svém volném čase. Letos proběhla distančně i oslava Velikonoc. Děti sadily semínka, malovaly vajíčka i pletly pomlázku a to vše s učitelkou online!

Závěrem bych použila staré pořekadlo že všechno zlé je na něco dobré.

Děti s rodiči v této době prožívají cvičně nástup do ZŠ.  Mají totiž možnost si zkusit jaké to vlastně bude, když budou mít každý den povinnosti a úkoly. Už teď si zvykli spolu pracovat a vytvořili si denní rutinu v plnění zodpovědností. Rodiče, teď už Vás nic nepřekvapí. My učitelky z celého srdce oceňujeme Vaši práci, snahu a úsilí a přejeme Všem ať se život brzy vrátí zpět do starých kolejí. Všichni si budeme více běžného života bez břímě korony vážit.

Zapsaly : Jana Martínková a  Bc.Pavlína Parks


👍 Sdílejte dále: