Mateřská škola Vidče 460, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 263 196,00 Kč.
Projekt má název Šablony III v MŠ Vidče a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019076.

Realizace začala 1. 1. 2021 a projekt potrvá do 31. 12. 2021.

Cílem tohoto projektu je sociální integrace dětí a zvýšení kvality vzdělávání.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.

👍 Sdílejte dále: