Zveme Vás na přednášku o školní zralosti 17.2. 2022 v Knihovně Vidče

Program a hosté:

PPP:
O připravenosti k nástupu do ZŠ k Vám promluví náš host a odborník na tuto
tématiku Mgr. Naďa Jaskulová, vedoucí pedagogicko psychologické poradny ve
Valašském Meziříčí.


ZŠ Vidče:
Přivítáme mezi námi paní ředitelku ZŠ Vidče Mgr. Evu Mandulovou, která Vás
seznámí s podmínkami a organizací zápisu do ZŠ.
Nebudou chybět ani paní učitelky Mgr. Vlaďka Slámová a Mgr. Dagmar
Plesníková, které tradičně učí první třídu.
Zde budou zodpovězeny všechny Vaše otázky ohledně zápisu a nástupu do ZŠ.


MŠ Vidče:
Po skončení jsou k dispozici třídní učitelky Hana Crhová a Bc.Pavlína Parks k
individuálním pohovorům o momentální vý7vojové úrovni Vašeho dítěte.

Přednášku pro Vás organizuje Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče.


👍 Sdílejte dále: