Dne 10.3. 2023 proběhl v naši MŠ audit, který rozhodoval, zda se můžeme nadále nazývat Ekoškolkou. Audit probíhá každé 3 roky, kdy dochází k celkové kontrole podkladů, soustavné práce s Ekotýmem a zda splňujeme všechny stanovené kritéria pro obhájení tohoto titulu.

Závěrem bylo, že na  základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola – Certifikace Zelená cesta. A s tím oprávnění po dobu 3 let používat logo, vlajku a název Ekoškola.

Máme velkou radost, jak dobře audit probíhal, jak skvěle reagovaly děti a taky jak aktivně a nadšeně celý ekotým funguje. Těšíme se na pokračování naší cesty jako Ekoškoly a na všechno, co nás v následujících letech čeká!👍 Sdílejte dále: