Děti z ekotýmu už pilně pracují na přepracování plánu činnosti do jim pochopitelné podoby. Tvoří obrázky, lepí, stříhají a seznamují se s pravidly a důležitými pojmy z programu Ekoškola, jako je plán činnosti, analýza, kroky, ekokodex apod.👍 Sdílejte dále: