Dobrý den,

k vůli současné situaci bude letos zápis do mateřské školy probíhat poněkud netradičně. Veškeré info můžete přečíst v sekci DOKUMENTY, také žádost a vzor čestného prohlášení naleznete v sekci DOKUMENTY  a máte je zde k dispozici ke stáhnutí v PDF formátu.

Na Vaše ratolesti se budeme těšit v září 2020.

Děkujeme za Vaši důvěru.


Změna zápisu do Mateřské školy Vidče, okres Vsetín

Z důvodu opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které bylo vydáno v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 došlo ke změně v organizaci zápisůk předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v naší MŠ v termínu dle školského zákona, tedy ve dne 12. května 2020, a to osobním podáním žádosti.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. na webových stránkách MŠ najdete přihlášku k zápisu do MŠ, pokud nemátemožnost si ji stáhnout a vytisknout, kontaktujte mne, Hana Crhová tel. 725 947 033
  2. při osobním podání mít ochranné pomůcky: rouška, respirátor apod., příjem žádostí bude organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy
  3. ve výjimečném případě mne kontaktujte telefonicky, domluvíme se na jiném způsobu podání žádosti (např. v případě Vašeho onemocnění nebo karantény)
  4. doložení řádného očkování dítěte – pokud lékař ordinuje, domluvte si prosím předem termín na potvrzení žádosti. V současné situaci je však doporučováno nenavštěvovat osobního dětského lékaře. Z toho důvodu zákonný zástupce doloží prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. vzor) a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonnýzástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace

  • má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
  • povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
  • zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítěk zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteliškoly zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Hana Crhová,ředitelka MŠ Vidče


Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce


👍 Sdílejte dále: