PONDĚLÍ

DEN VODY – slavíme ho každý po svém, můžete se obléct do modra, namalovat obrázek, pít celý den vodu- pošlete nám fotečku jak jste slavili u Vás.

VIDEO: „Pondělí – den vody“ sadíme zde semínka, a čarovná voda nám semínka probouzí.

VIDEO písnička „Holka Modrooká“ v podání pana ředitele Vodníka Crhy.

PRACOVNÍ LIST: Více, méně.
Dokresli na každou stranu tolik čtverečků, kolik je obrázků v rámečku. Pokud to dítěti dělá problém, přelož stránku na půl tak, aby vidělo jen pravou nebo levou půlku.
Obrázky vybarvi. /zde procvičujeme matematické představy/.

PRACOVNÍ LIST: Hádanky.
Popiš a poté poznej stejné tvary „po tmě“. Zde jde především o souvislé vyjadřování, co vidí dítě na obrázku, nejde o přesné vybarvení obrázku. Dále zde procvičujeme pozornost poznáváním tvarů „ve tmě“.

PRACOVNÍ LIST: Telefonní smyčky.
Prosím objasněte dítěti cože to je za telefon a proč má kabel=smyčky, v dnešní době děti toto zařízení nepoznávají. V měsíci březnu by měly děti zvládat dolní smyčky, podrobnější rozpis o posloupnosti grafomotorických cvičení naleznete v příloze.

DOMÁCÍ ÚKOL:

https://youtube.com/watch?v=cXK0NxfH1Dk

ÚTERÝ

VIDEO s názvem „Jak vzniká Jaro“ básničky v podání p.uč. Pavly


VIDEO s názvem „Co je to Morena


VIDEO s názvem vynášení Moreny:


VIDEO písnička „JARO JARO JARO UŽ JE TU


PRACOVNÍ LIST: Vynášení Moreny.
Vybarvit, všímat si znaků zimy a jara.


PRACOVNÍ LIST: Petrklíč.
Petrklíč je klíč k jaru, odemyká ho. Vybarvi ho a nauč se ho poznávat. Je k němu báseň- nepovinná, s maminkou si ji přečtěte. / zde procvičujeme rozvíjení poznání/


PRACOVNÍ LIST: Klíče.
Najdi tyto dva klíče a vybarvi je. /zde procvičujeme pozornost a paměť/ Básnička Vyháníme zimu

Básnička Vyháníme zimu:


STŘEDA


PRACOVNÍ LIST: JARO.
Zde jde především o souvislé vyjadřování, a rozhovor co vidí dítě na obrázku,
znaky jara, nejde o přesné vybarvení obrázku. Klademe aktivizační otázky typu: Jak se narodí
kuřátko, odkud přiletěla vlaštovka, proč medvěd spal a neletěl do teplých krajin, proč jsme
motýla neviděli v zimě, kde bylo celou tu dobujaro? Jak se mění roční období… apod/zde
procvičujeme rozvíjení poznání, rozumovou výchovu/


PRACOVNÍ LIST: Půl a půl je celá.
Dokresli chybějící poloviny a vybarvi. Porovnej které poloviny jsou si podobné a které se naopak hodně liší. Urči poté, který obrázek znázorňuje jaro. /zde procvičujeme grafomotoriku, vizuomotoriku, matematické představy,pozomost, schopnost opisovat nové symboly a schopnost sebehodnocení./


PRACOVNÍ LIST: Ptáčci v hnízdě.
Vybarvi dle pokynů. /zde procvičujeme pozornost, trpělivost a práceschopnost dle pokynů/


VIDEO s názvem „Vítání slunce“ cvičení Jogy pro děti, v podání paní ředitelky Hanky Crhové


ČTVRTEK


PRACOVNÍ LIST: Pes a žába.
/zde procvičujeme grafomotoriku, rozvoj jazykových dovedností, rozvíjení poznání, rozumovou výchovu/
—> Ten náš pes … Skákej /kresli/ s tužkou tam a zpět, a říkej u toho rytmicky báseň.
—> Žába skáče po blátě … skákej pořád dál, a rytmizuj báseň do skoku.


PRACOVNÍ LIST: Kouř za autem.
/zde procvičujeme grafomotoriku a rozvíjení poznání/


PRACOVNÍ LIST: Přeškrtni shodný tvar
/zde procvičujeme pozomost,schopnost rozenávat tvar neznámých symbolů, tato cvičení jsou vhodná pro odhalení dislektických či disgrafických vad./

VIDEO písnička „ VOZILO SE NA JAŘE


PÁTEK

VIDEO písnička „ NA JAŘE ČÁP JEDE V KOČÁŘE“ v podání paní ředitelky


PRACOVNÍ LIST: Hádanka ~ cvičení paměti.
/zde procvičujeme postřeh, pozornost/ Návod: Přelož papír na půl, ukaž dítěti horní polovinu, nech ho chvíli sledovat obrázek, dej instrukce, zapamatuj si co je na obrázku. Poté obrať na druhou polovinu s chybějícími obrázky, dítě má za úkol vyjmenovat co na obrázku chybí a kde to bylo umístěno. Tuto hru můžete hrát i s opravdovými předměty, dát různé předměty na stůl, nejlépe ty co k sobě nepasují = například nůžky, pomeranč, ponožka apod.pak přikrýt a nechat dítě vyjmenovat co je pod přikrývkou co si zapamatovalo.


PRACOVNÍ ČINNOST: Poskládat Sněženku z papíru.
Sněženka je symbol jara.viz. návod na videu.


PRACOVNÍ LIST: Straka a ledňáček.
Nepovinné Najde straka domeček?


PRACOVNÍ LIST: ČÁP VEZE SLUNÍČKO = obrázek k písničce. Vykreslit nepřesahovat přes daná
políčka.

👍 Sdílejte dále: