Tento týden si vyrobíme vlastní knihu.

Knihu / pracovní listy, které tvoří listy do naší knihy naleznete ke stažení zde. K dispozici je máte také ve vytištěné podobě v MŠ na výdejním okénku ředitelny. Prosím podepište se, kdo si přebíráte kopii, tím ztvrzujete Vaši spolupráci. Rozpis činností na každý den je v knize. K dispozici jsou Vám také 3 videa, jedno z nich obsahuje návod na výrobu záložky a ostatní dvě jsou písničky.

Na konci týdne Vás čeká za odměnu pohádka, prosím hlasujte kterou byste chtěli. Přejeme Vám pěkný pracovní týden!
👍 Sdílejte dále:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here