Zpravodaj programu EKOŠKOLKA

Ekoškola:místo, kde děti samostatně a aktivně zlepšují životní prostředí.Společně můžeme dosáhnout velkých změn – my víme, že na to máme! […]

Tabulka dopadů z MŠ Vidče

Vážení rodiče, příznivci ekoškoly a ekotýmáci! Děkuji Vám moc za zapojení do výzev ekoškoly a za Vaši spolupráci. Oceňujeme […]

Výsledky Obyčejného Hrdinství

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ. Tabulka znázorňuje jen naše Videčské úspěchy. Do kampaně […]

Vystoupení POPELÁŘI

Nácvik tohoto vstoupení pro šíření osvěty třídění odpadů a ochrany přírody.